Viden i anvendelse

Danske Erhvervsakademier har lavet en forskningspolitik, der beskriver, hvordan erhvervsakademierne griber forskningsopgaven an. Vores hovedmission er at bringe viden i anvendelse. De praksisnære forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter er derfor karakteriseret ved:

  • At de tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og er løsningsorienterede.
  • At de involverer studerende, relaterer sig til uddannelsernes videngrundlag og genererer ny viden til uddannelserne og de studerende.
  • At de involverer virksomheder og skaber værdi og innovation.
  • At der sker et tilbageløb af viden til uddannelserne og til virksomheder og øvrige aftagere.

 

Lære mere om vores forskning i brochuren: Viden i anvendelse