Udvalg på diplomuddannelserne

De uddannelsesinstitutioner, som udbyder diplomuddannelser, har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert fagområde. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet.

Nedenfor er listet de fællesudvalg, som beskæftiger sig med diplomuddannelser på erhvervsakademierne

Medlemmer af Det faglige fællesudvalg for it og teknik

 • Formand, uddannelsesleder Inge Veje Edosa, VIA UC
 • Uddannelseschef Gert Simonsen, Erhvervsakademi Århus
 • Studieleder Rie Nielsen, T&B/ UC Nordjylland
 • Udviklingschef Jette Lundin, IT-Vest
 • Studieleder Karsten Kring, Life, KU
 • Uddannelseskoordinator og Lektor Finn Arler, AAU
 • Uddannelseskoordinator, John Hansen, SDU
 • Konsulent Lene Pedersen, SDU
 • Vicedirektør og uddannelseschef Jan Laursen, HIH/AU
 • Matilde Pind Rasmussen, DTU
 • Rektor Bruno Lindskjold, UC Lillebælt
 • Uddannelseschef Annette Hjort, KNORD/CBA
 • Studieleder Henrik Andersen, KEA

Medlemmer af Det faglige fællesudvalg for ledelse

 • Formand, chefkonsulent Tue Sanderhage, UC Metropol
 • Områdechef Anne Storm Rasmussen, VIA
 • Uddannelseschef Jørgen Beck, Erhvervsakademi Aarhus
 • Studieleder Mette Elting, Ingeniørhøjskolen København
 • Leder af videncenter for ledelse Anni Rosengren Korsbæk, UC Syd
 • Afdelingsleder Ledelsesakademiet Erik Platz, UC Lillebælt
 • Uddannelseschef Hanne Feld, Copenhagen Business Academy
 • Studievejleder, chef for byggeri/produktion Bente Øhrstrøm, KEA
 • Studieleder Jens-Erik Nonbo, Erhvervsakademi Sjælland
 • Konsulent Kell Hartmann, UC Sjælland
 • Områdeleder Lene Daugaard, UCC
 • Uddannelseskonsulent Ulla Oddershede, UC Nordjylland

Medlemmer af Det faglige fællesudvalg for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde (SØM)

 • Formand, Uddannelsesleder Jesper Hjort, Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Konsulent Anne Birthe Dørup Olesen, VIA University College
 • Chefkonsulent Solveig Brander, VIA University College
 • Fuldmægtig Karen Thomsen, RUC
 • Lektor Nils Enrum, UC Metropol
 • Adjunkt Inger Nordeide Jensen, UC Metropol
 • Konsulent Bente Falk Nielsen, UC Lillebælt
 • Uddannelsesdirektør Henrik Kjær Christensen, IBA Kolding

Medlemmer af Det faglige fællesudvalg for medie og kommunikation

 • Formand, fagmedarbejder Torben Nielsen, Update, Danmarks Medie- og journalisthøjskole
 • Studieleder Michael Frederiksen, KEA
 • Fagmedarbejder Karen Tambo, Danmarks Medie- og journalisthøjskole

Kontaktudvalg
Fællesudvalgene har deruodver nedsat et kontaktudvalg, som består af minimum en repræsentant pr. fagområde. Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til Uddannelsesministeriet. Kontaktudvalget varetager kontakten til Uddannelsesministeriet på vegne af fællesudvalgene. Kontaktudvalget består af:

Indstillet af fællesudvalget for it og teknik
Isa Keller-Andreasen
Studiekoordinator lektor
Ingeniørhøjskolen i København, UC
Center for Videreuddannelse
Lautrupvang 15, 2750 Ballerup
Direkte tlf. 44 80 51 18 /mobil 26 83 33 62
E-mail: isa@ihk.dk

Indstillet af det faglige fællesudvalg for ledelse
Tue Sanderhage
Institutchef
UC Metropol
Institut for Ledelse og Forvaltning
Købmagergade 62, 3 1150 København K
Direkte tlf. 72 48 93 75
E-mail: tusa@phmetropol.dk

Indstillet af fællesudvalget for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde
Jesper Hjort
Uddannelsesleder
Erhvervsakademiet Lillebælt
Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
Direkte tlf. 65 45 25 44
E-mail: jehj@tietgen.dk

Indstillet af det faglige fællesudvalg for medie og kommunikation
Torben Nielsen
Projektleder og fagmedarbejder
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Olof Palmes Allé 11
8200 Århus N Direkte
Direkte tlf. 89 44 05 58 /mobil 21 72 52 33
E-mail: tn@dmjx.dk