Udvalg på diplomuddannelserne

De uddannelsesinstitutioner, som udbyder diplomuddannelser, har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert fagområde. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet.

Nedenfor er listet de fællesudvalg, som beskæftiger sig med diplomuddannelser på erhvervsakademierne

Medlemmer af Det faglige fællesudvalg for it og teknik

 • Formand, Bjarke Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet (medlem af kontaktudvalget)
 • Uddannelseschef Gert Simonsen, Erhvervsakademi Aarhus
 • Uddannelseskoordinator Inger Mørch Hauge, Aarhus Universitet
 • Lektor John Erik Hansen, Syddansk Universitet
 • Adjunkt Christian Philip Kjøller, Københavns Universitet
 • Områdedirektør Hanne Lendal, Professionshøjskolen Nordjylland

 

Medlemmer af Det faglige fællesudvalg for ledelse

 • Formand, områdechef Susanne Søndergaard Hansen, Professionshøjskolen VIA
 • Uddannelseschef Jørgen Beck, Erhvervsakademi Aarhus/Ledelsesakademiet
 • Programleder Hans Thomsen, Cphbusiness
 • Centerleder Anni Rosengren Korsbæk, Professionshøjskolen Syd
 • Studievejleder Kell Fonnesbæk Andersen, Københavns Erhvervsakademi
 • Akademichef Hanne Vibeke Sørensen, Professionshøjskolen Lillebælt
 • Studieleder Jens-Erik Nonbo, Erhvervsakademi Sjælland
 • Områdedirektør Ane Davidsen, Professionshøjskolen Nordjylland
 • Lektor, udviklingskonsulent Henrik Rander, Professionshøjskolen UCC
 • Uddannelsesleder Ghita Vejlebo, Professionshøjskolen Metropol
 • Chefkonsulent Kell Hartmann, Professionshøjskolen Sjælland
 • Studieleder Isa Keller-Andreasen, Danmarks Tekniske Universitet

 

Medlemmer af Det faglige fællesudvalg for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde (SØM)

 • Formand, studieleder Lotte Andersen, Professionshøjskolen Metropol
 • Uddannelsesleder Sonny Englund, Professionshøjskolen Metropol
 • Studieleder Elisabeth Halskov Jensen, Professionshøjskolen Metropol
 • Uddannelsesansvarlig Birgit Koldsø, Professionshøjskolen VIA
 • Uddannelseskonsulent Bente Falk Nielsen, Professionshøjskolen Lillebælt
 • Chefkonsulent Solveig Brander, Professionshøjskolen VIA
 • Projektleder Viggo Svovlgaard, Københavns Erhvervsakademi
 • Uddannelsesleder Jesper Hjort, Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Uddannelsesdirektør Henrik Kjær Christensen, Erhvervsakademi Kolding
 • Uddannelsesleder Susan Haraszuk, Roskilde Universitet

 

Medlemmer af Det faglige fællesudvalg for medie og kommunikation

 • Formand, fagmedarbejder Torben Nielsen, Update, Danmarks Medie- og journalisthøjskole
 • Studieleder Michael Frederiksen, KEA
 • Fagmedarbejder Karen Tambo, Update, Danmarks Medie- og journalisthøjskole

 

Kontaktudvalg
Fællesudvalgene har derudover nedsat et kontaktudvalg, som består af minimum en repræsentant pr. fagområde. Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til Uddannelsesministeriet. Kontaktudvalget varetager kontakten til Uddannelsesministeriet på vegne af fællesudvalgene.