Udvalg på diplomuddannelserne

De uddannelsesinstitutioner, som udbyder diplomuddannelser, har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert fagområde. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet.

Formændene for de faglige fællesudvalg udgør kontaktudvalget, der varetager kontakten til Uddannelsesministeriet på vegne af fællesudvalgene.

Du kan se medlemmerne af kontaktudvalget på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.