Udvalg på deltidsuddannelserne

De uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser, har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert fagområde. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Akademiuddannelser er deltidsuddannelser, og må ikke forveksles med erhvervsakademiuddannelser.

Nedenfor er listet de fællesudvalg, som beskæftiger sig med akademiuddannelser på erhvervsakademierne:

Fagområde for serviceproduktion, It, bygge og anlæg

 • Annette Hjort, CBA
 • Arne Schøtt Hansen, EA Aarhus
 • Kaj Reiter, EA Sjælland
 • Mette Greisen, EA Lillebælt
 • Pia Lindkvist, UCN
 • Gunnar Eriksen, VIA
 • Pia Øxenberg Hansen, UC Syddanmark
 • Jørgen Clement, EA SydVest

 

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

 • Formand, Poul Hjort Madsen, UC Syddanmark
 • Kim Madsen, EA Lillebælt
 • Arne Schøtt Hansen, EA Aarhus
 • Hans Mikkelsen, EA Kolding
 • Claus Jensen, EA Sjælland
 • Mette Holmgaard, UCN
 • Sara Ann Kristensen, KEA
 • Birte Gudiksen, UCC
 • Bente Falk Nielsen, UCL
 • Ida Husby, UCSJ
 • Louise Kolind-Sporring, VIA
 • Lotte Andersen, Metropol
 • Helle Hornhaver, Skolen for klinikassistenter, AU
 • Kristine Andersen, UCC

 

Fagområde for ledelse

 • Formand, Hans Thomsen, CBA
 • Jørgen Bech, EA Aarhus
 • Lone Hermann Andreassen, EA Kolding
 • Christel H. Nikolajsen, EA Sjælland
 • Pia Lindkvist, UCN
 • Keld F. Andersen, KEA
 • Birger Brandt, EAL
 • Susanne Søndergaard Hansen, VIA
 • Dorte Bjerregaard Krog, UCSJ
 • Jørgen Clement, EA SydVest
 • Anders Graae Rasmussen, EA Dania
 • Susanne Klein Gregoriussen, HS-Færøerne

 

Merkantile fagområder

 • Formand, Arne Schøtt Hansen, EA Aarhus
 • Rene Mørkebjerg, CBA
 • Henrik Kjær Christensen, EA Kolding
 • Line Louise Hansen, EASJ
 • Pia Lindkvist, UCN
 • Louise Heiberg Lund, KEA
 • Jesper Hjort, EA Lillebælt
 • Richard Lindquist, VIA
 • Jørgen Clement, EA SydVest
 • Anders Graae Rasmussen, EA Dania

Kontaktudvalg
Fællesudvalgene har deruodver nedsat et kontaktudvalg, som består af minimum en repræsentant pr. fagområde. Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til Uddannelsesministeriet. Kontaktudvalget varetager kontakten til Uddannelsesministeriet på vegne af fællesudvalgene. Kontaktudvalget består af: