Udvalg på deltidsuddannelserne

De uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser, har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert fagområde. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Akademiuddannelser er deltidsuddannelser, og må ikke forveksles med erhvervsakademiuddannelser.

Formændene for de faglige fællesudvalg udgør kontaktudvalget, der varetager kontakten til Uddannelsesministeriet på vegne af fællesudvalgene.

Du kan se medlemmerne af kontaktudvalget på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.