Udvalg på deltidsuddannelserne

De uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser, har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert fagområde. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Akademiuddannelser er deltidsuddannelser, og må ikke forveksles med erhvervsakademiuddannelser.

Nedenfor er listet de fællesudvalg, som beskæftiger sig med akademiuddannelser på erhvervsakademierne:

Fagområde for serviceproduktion, It, bygge og anlæg

 • Formand, Margrethe Børsting, EA MidtVest
 • Hans Mikkelsen, EA Kolding
 • Lasse Wiberg, EA Sjælland
 • Mette Greisen, EA Lillebælt
 • Pia Øxenberg Hansen, UC Syddanmark
 • Lars Thore Jensen, KEA
 • Lars Bogetoft, Cph Business
 • Anne Kirketerp, EA Aar
 • Frederik Bundgaard Bjørn, EA Dania
 • Hanne Bundgaard, VIA
 • Kim Bo Skøtt, EA Sydvest
 • Hanne Lendal, UCN act2learn

 

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

 • Formand, Hans Mikkelsen, EA IBA
 • Suppleant, Lisbeth Agerbo Jørgensen, EA Lillebælt
 • Vacant, EA Aarhus
 • Claus Jensen, EA Sjælland
 • Mette Bidstrup Holmgaard, UCN act2learn
 • Kim Pedersen, KEA
 • Caroline Jacobsen, UCC
 • Steffen Skovdal, UCL
 • Vacant, UC Absalon
 • Louise Kolind-Sporring, VIA
 • Kirsten Skaastrup, UC Syddanmark
 • Palle Bergstedt, Metropol
 • Helle Hornhaver, Skolen for klinikassistenter mfl., Aarhus

 

Fagområde for ledelse

 • Formand, Hans Thomsen, CBA
 • Næstformand, Jørgen Bech, EA Aarhus
 • Lone Hermann Andreassen, EA Kolding
 • Michael Højlund Larsen, EA Sjælland
 • Louise Heiberg Lund, EA Sjælland
 • Næstformand Pia Lindkvist, UCN act2learn
 • Keld F. Andersen, KEA
 • Klaus Lomborg Nielsen, EA MidtVest
 • Birger Brandt, EAL
 • Anette Bach Levesen, VIA
 • Kell Hartmann, UCSJ
 • Jørgen Clement, EA SydVest
 • Birgitte Riise Bjærge, EA Dania
 • Finn Jensen, HS-Færøerne

 

Merkantile fagområder

 • Formand, Jesper Ussing Hjort, EAL
 • Rene Mørkebjerg, CBA
 • Hans Thomsen (supplerende), CBA
 • Kim Sørensen Ramus, EAAA
 • Henrik Kjær Christensen, EA Kolding
 • Anders Kold, EASJ
 • Pia Lindkvist, UCN act2learn
 • Jannie Adamsen, KEA
 • Karina Villumsen, EA MidtVest
 • Vakant, VIA
 • Jørgen Clement, EA SydVest
 • Birgitte Riise Bjærge, EA Dania

 

Kontaktudvalg
Fællesudvalgene har deruodver nedsat et kontaktudvalg, som består af minimum en repræsentant pr. fagområde. Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til Uddannelsesministeriet. Kontaktudvalget varetager kontakten til Uddannelsesministeriet på vegne af fællesudvalgene. Kontaktudvalget består af:

 • Formand: Hans Thomsen, CBA, Ledelse, e-mail: hat@cphbusiness.dk
 • Hans Mikkelsen, EA Kolding, Velfærd, undervisning og sundhed, e-mail: hmi@iba.dk
 • Jesper Ussing Hjort, EAL, Merkantine fagområder, e-mail: jehj@eal.dk
 • Margrethe Børsting, EAMV, Serviceproduktion, It, bygge og anlæg, e-mail: meb@eamv.dk
 • Sonny Englund, Metropol, Administration og forvaltning, e-mail: snen@phmetropol.dk
 • Rikke Hagemann Olsen, Journalisthøjskolen, Kommunikation og medie, e-mail: rho@dmjx.dk