Uddannelsesnetværk for fuldtidsuddannelser

Alle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er tilknyttet et uddannelsesnetværk for fuldtidsuddannelser, der består af en repræsentant fra hver af de institutioner, der udbyder uddannelsen. Uddannelsesnetværkene skal samarbejde om uddannelsens  nationale del, og de er dermed ansvarlige for en væsentlig del af kvalitetssikringen af uddannelserne.

Danske Professionshøjskoler og Danske Erhvervsakademier har vedtaget et fælles kommissorium for uddannelsesnetværkene på fuldtidsuddannelserne. Kommissoriet omfatter de tekniske og merkantile uddannelser, der er omfattet af bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. For erhvervsakademierne omfatter kommissoriet også de erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Kommissorium for uddannelsesnetværkene

Uddannelsesnetværk Formand Formands institution Formands mail
Administrationsøkonom Louise Genefke (barsel)
Pia Freil
Dania
Metropol
lnge@eadania.dk
pifr@phmetropol.dk
Automationsteknolog Ole Richter KEA olri@kea.dk
Autoteknolog Niels Bruun AAMS nib@aams.dk
Byggekoordinator Mogens Præst EASV mp@easv.dk
Byggetekniker Troels Breindal KEA trob@kea.dk
Datamatiker Gert Fuglsang Simonsen EAAA gs@eaaa.dk
Designteknolog Lene Iversen VIA leiv@via.dk
Driftsteknolog offshore Heinrich Strunck EASV  hs@easv.dk
E-designer Morten H. Pedersen KEA mhp@kea.dk
Energiteknolog John Midtgaard Jensen UCN jmj@ucn.dk
Financial Controller Helle Berg Melgaard IBA hme@iba.dk
Finansøkonom Maria Aggerholm Mols EAAA mamo@eaaa.dk
Handelsøkonom Michael Bager EASJ mbag@easj.dk
Installatør Henning Nielsen KEA heni@kea.dk
It-teknolog Anne Kirketerp EAAA anki@eaaa.dk
Jordbrugsteknolog Lars Villemoes EAAA lv@eaaa.dk
Kort- og landmåling (bygningskonstruktør) Troels Breindal KEA trob@kea.dk
Laborant Dorte Ydemann Pedersen EAAA dyp@eaaa.dk
Logistikøkonom Lene Buhl EAL lbu@eal.dk
Markedsføringsøkonom Pernille Hallum Lykkegaard EAAA pely@eaaa.dk
Miljøteknolog Dorte Ydemann Pedersen EAAA dyp@eaaa.dk
Multimediedesigner Niels Henrik Juul Hansen EAAA niha@eaaa.dk
Procesteknolog (proces/ernæring/fødevare/mejeri) Torben Würtz ÉASJ ToWu@easj.dk
Produktionsteknolog  J.C.Kløve UCN  jck@ucn.dk
Serviceøkonom Simon Skogberg UCN siss@ucn.dk
PB Bygningskonstruktør Troels Breindal KEA trob@kea.dk
PB Design og business Lene Iversen VIA leiv@via.dk
PB digital konceptudvikling Henrik Bøll Larsen EASJ HeLa@easj.dk
PB e-handel Kim Ramus EAAA kbsr@eaaa.dk
PB Finans Charlotte Koldsøe UCN cko@ucn.dk
PB Have og parkingeniør Susanne Ogstrup EAJ sog@life.ku.dk
PB Innovation og entrepreneurship Michael Huss Svejstrup EASJ misv@cphbusiness.dk
PB International handel og markedsføring Joan Pape Rasmussen IBA jpra@iba.dk
PB Int. Hospitability Management John Callisen Cphbusiness joca@cphbusiness.dk
PB it-sikkerhed Gert Simonsen EAAA gs@eaaa.dk
PB Jordbrugsvirksomhed Lars Villemoes EAAA lv@eaaa.dk
PB Laboratorie/fødevare/proces Dorte Ydeman Pedersen EAAA dyp@eaaa.dk
PB Optometri Ole Ravn Dania or@eadania.dk
PB Produktudvikling og teknisk integration  Peter Sommer  KEA  peso@kea.dk
PB Smykker, teknologi og business Louise Boel KEA   loub@kea.dk
PB Softwareudvikling Lars Bogetoft Cphbusiness lbp@cphbusiness.dk
PB Sportmanagement Claus Jensen UCN clje@ucn.dk
PB Teknisk manager offshore Thea Knudsen EASV  tmkn@easv.dk
PB Webudvikling Lars Bogetoft Cphbusiness lp@cphbusiness.dk
PB Økonomi og it Ola Pukki KEA opu@kea.dk