Uddannelsesnetværk for fuldtidsuddannelser

Alle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er tilknyttet et uddannelsesnetværk for fuldtidsuddannelser, der består af en repræsentant fra hver af de institutioner, der udbyder uddannelsen. Uddannelsesnetværkene skal samarbejde om uddannelsens  nationale del, og de er dermed ansvarlige for en væsentlig del af kvalitetssikringen af uddannelserne.

Danske Professionshøjskoler og Danske Erhvervsakademier har vedtaget et fælles kommissorium for uddannelsesnetværkene på fuldtidsuddannelserne. Kommissoriet omfatter de tekniske og merkantile uddannelser, der er omfattet af bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. For erhvervsakademierne omfatter kommissoriet også de erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Kommissorium for uddannelsesnetværkene

Procedure for kvalitetssikring af de nationale dele af studieordninger

Uddannelsesnetværk Formand Formands institution Formands mail
Administrationsøkonom Henrik Andersen Zealand hean@easj.dk
Automationsteknolog Ole Richter KEA olri@kea.dk
Autoteknolog Niels Bruun AAMS nib@aams.dk
Byggekoordinator Mads Klinkvort EAAA mkli@eaaa.dk
Byggetekniker Mikkel Stenberg Zealand MiSt@zealand.dk
Datamatiker Lars Kofod Zealand LaKo@zealand.dk
Designteknolog Lene Iversen VIA leiv@via.dk
Driftsteknolog offshore Heinrich Strunck EASV hs@easv.dk
E-designer Morten H. Pedersen KEA mhp@kea.dk
Energiteknolog John Midtgaard Jensen UCN jmj@ucn.dk
Financial Controller Peter Frederiksen EAL pmf@eal.dk
Finansøkonom Helle Berg Melgaard IBA hme@iba.dk
Handelsøkonom Line Hansen
Anette Poulsen
Zealand
Dania
elha@easj.dk
annp@eadania.dk
Installatør Konst. Anette Becker Berg

Konst. næstform. Hans James McDonald

EAMV

EAL

aeb@eamv.dk

hjm@eal.dk

It-teknolog Anne Kirketerp EAAA anki@eaaa.dk
Jordbrugsteknolog Lars Villemoes EAAA lv@eaaa.dk
Kort- og landmåling (bygningskonstruktør) Troels Breindal KEA trob@kea.dk
Laborant Dorte Ydemann Pedersen EAAA dyp@eaaa.dk
Logistikøkonom Lene Buhl EAL lbu@eal.dk
Markedsføringsøkonom Pernille Hallum Lykkegaard EAAA pely@eaaa.dk
Miljøteknolog Dorte Ydemann Pedersen EAAA dyp@eaaa.dk
Multimediedesigner Frederikke Bender KEA fbe@kea.dk
Procesteknolog (proces/ernæring/fødevare/mejeri) Torben Würtz Zealand ToWu@easj.dk
Produktionsteknolog  J.C.Kløve UCN jck@ucn.dk
Serviceøkonom John Callisen CBA joca@cphbusiness.dk
PB Bygningskonstruktør Troels Breindal KEA trob@kea.dk
PB Design og business Lene Iversen VIA leiv@via.dk
PB digital konceptudvikling J.C. Kløve UCN jck@ucn.dk
PB e-handel Kim Ramus EAAA kbsr@eaaa.dk
PB Finans Maria Mols EAAA mamo@eaaa.dk
PB Have og parkingeniør Henriette Bonde Zealand hbonde@ign.ku.dk
PB Innovation og entrepreneurship Michael Huss Svejstrup Cphbusiness misv@cphbusiness.dk
PB International handel og markedsføring Claus Jensen UCN clje@ucn.dj
PB Int. Hospitability Management John Callisen Cphbusiness joca@cphbusiness.dk
PB it-sikkerhed Gert Simonsen EAAA gs@eaaa.dk
PB Jordbrugsvirksomhed Lars Villemoes EAAA lv@eaaa.dk
PB Laboratorie/fødevare/proces Dorte Ydeman Pedersen EAAA dyp@eaaa.dk
PB Optometri Ole Ravn Dania or@eadania.dk
PB Produktudvikling og teknisk integration  Peter Sommer  KEA peso@kea.dk
PB Smykker, teknologi og business Louise Boel KEA loub@kea.dk
PB Softwareudvikling Jørgen Søgaard Jakobsen UCN jsja@ucn.dk
PB Sportmanagement Claus Jensen UCN clje@ucn.dk
PB Teknisk manager offshore Thea Knudsen EASV tmkn@easv.dk
PB Webudvikling Per Toft IBS peto@iba.dk
PB Økonomi og it Ola Pukki KEA opu@kea.dk