Strategiseminar 2015

oplægsholder 3

Jannick Schack

Onsdag d. 25. til torsdag d. 26. marts mødtes 90 ledere og medarbejdere fra erhvervsakademisektoren til det årlige strategiseminar. Her diskuteredes sektorens fælles strategi, som kan ses her.

Onsdagens program indledtes med et oplæg ved Jannick Schack fra Tænketanken DEA om erhvervsakademiernes rolle, muligheder og udfordringer i forbindelse med den uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden. Hans præsentation kan ses her. Herefter overtog Institutleder ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, Morten Lassen diskussionen. Han præsentation kan ses her. Dagens tredje indslag bestod af formand for rektorkollegiet, Niels Egelund og bestyrelsesformand Peter Zincks præsentation af erhvervsakademisektorens strategi. Der opstod en konstruktiv dialog om strategien og de kompromisser den medfører for erhvervsakademierne indbyrdes. Inden dagens program afsluttedes med middag og underholdning, præsenterede fortalerne de enkelte Must-Win-Battles.
Torsdag formiddag tager Uddannelses- og forskningspolitisk Chef ved Dansk Erhverv, Mette Fjord Sørensen og konsulent ved LO, Rasmus Øyrabø Jacobsen ordet, og indleder en debat om erhvervsakademiernes strategi og om, hvordan arbejdsmarkedets parter og erhvervsakademierne kan samarbejde. Inden afslutningen af strategiseminarets fælles del holder Forskning- og uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen oplæg om hendes opfattelse af erhvervsakademierne. Strategiseminaret afsluttes med, at de fremmødte fordeles i workshops, hvor der arbejdedes med de fire Must-Win-Battles, efterfulgt af en frokost.

Programmet kan ses her.

Læs også nyheden om strategiseminaret her.

workshops11

Must-Win-Battle workshop

 

 

Foto: Mette Kamper Ahlgreen