Strategi for Danske Erhvervsakademier

Bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier har udarbejdet en strategi for sektoren. Strategien er blevet til i en proces, hvor rektorkollegiet og bestyrelsen hver for sig og i samlet flok har diskuteret de enkelte elementer, men også har inddraget blandt andet aftagere og arbejdsmarkedets parter. Vi er glade for, at vi nu har et fælles strategisk grundlag for sektoren, og at den er udformet på baggrund af grundige diskussioner om fælles udfordringer og prioriteringer af, hvilke opgaver vi kan og skal løse i fællesskab. Vi er stolte over, at vi som den eneste videregående uddannelsessektor har en fælles strategi.

Strategien skal nu udfoldes i projekter og konkrete indsatser, som skal diskuteres med arbejdsmarkedets parter og udføres i samarbejde mellem flere eller alle erhvervsakademier alt efter projektets karakter og omfang.

Læs strategien