Strategi for Danske Erhvervsakademier

Rektorkollegiet og bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier har vedtaget en nye  strategi for sektoren, der gælder for 2018-2021.

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2018-2021

Stragei for Danske Erhvervsakademier 2014-2018