Nyheder

Financial controllere indtager revisionsbranchen

Financial controller er en populær uddannelse med gode muligheder for fast job. For Diana Pantic har uddannelsen også fungeret som genvej til en revisortitel og et attraktivt karriereforløb.

32-årige Diana Pantic (billedet) havde allerede fast job og udsigt til en revisortitel, inden hun var færdiguddannet som financial controller.

“Jeg har altid gerne villet arbejde inden for revisorfaget. Det har denne uddannelse været et perfekt springbræt til,” siger Diana, der dimitterede som en af landets første financial controllere fra Erhvervsakademiet lillebælt i Odense og arbejder som assistent hos Deloitte i Odense.

“Denne uddannelse har været perfekt til mig og har muliggjort, at jeg kunne opnå nogle af mine karrieremål på kortere tid, end hvis jeg havde taget nogen anden uddannelse,” siger hun.

Godt springbræt til en videre uddannelse som revisor
Med financial controller-uddannelsen har Diana Pantic samtidig kunnet skyde genvej til revisortitlen. Hun kunne nemlig efter endt uddannelse, sideløbende med sit nye job som trainee hos Deloitte, hoppe direkte ind på HD-uddannelsens 2. del og skære halvandet år af revisoruddannelsen.

To års erhvervserfaring er et krav for at gå direkte ind på HD-uddannelsens 2. del, hvilket Diana Pantic heldigvis honorerede takket være sin praktiktid og efterfølgende studiejob hos Census revision samt bogføringsarbejde hos Odense Thai Massage.

“Jeg startede faktisk på HA-uddannelsen, men sprang fra efter 3. semester, fordi den var for teoretisk og ikke erhvervsrettet nok. Heldigvis opdagede jeg financial controller-uddannelsen, der dengang var en helt ny uddannelse. Den skulle vise sig at være en meget sjovere og bedre uddannelsesvej for mig,” siger Diana Pantic, der til efteråret starter på cand. merc. aud.-uddannelsen sideløbende med sit job hos Deloitte. Hvis alt går vel, vil Diana om seks år kunne kalde sig statsautoriseret revisor.

Efterspurgte dimittender
Hos Deloitte i Odense vil man gerne ansætte flere financial controllere.

“Hidtil har vi rekrutteret trainees med HHX-, finansøkonom-eller cand. merc. aud.-baggrund, men vi har også fået øje på financial controllere, der kommer med et bredere kendskab og en mere skræddersyet bagage til revisionsbranchen. Jeg tror helt sikkert, at vi fremover kommer til at ansætte flere af disse,” fortæller HR-ansvarlig Lene Eglin.

Bygget virksomhed op med praktikanter
I en anden virksomhed, Aros Revision, har otte af firmaets i alt 50 ansatte financial controller-baggrund. Alle otte har, inden de blev fastansat, arbejdet som praktikanter i firmaet. Firmaet vil gerne ansætte flere.

“De er gode til at regne og forstå problemstillinger inden for økonomi. De besidder en modenhed, er hurtige til at sætte sig ind i nye ting og har en ydmyg tilgang til arbejdet,” siger Morten Ballum Lind Birkebæk, partner og statsautoriseret revisor i Aros Revision.

Forspring til financial controllere
Aros har også mange finansøkonomer ansat. Men fagligt står financial controllere stærkere, mener Morten Ballum Lind Birkebæk.

“De har et forspring, fordi de har haftså meget fokus på økonomistyring og revision under deres uddannelse i sammenligning med finansøkonomer. Derfor vil de langt tidligere kunne ‘ tage fra’ arbejdsmæssigt, fordi der netop har været et fokus på dette område allerede fra dag ét på deres uddannelse.”

Glad for succes
I Odense er uddannelseschef og netværksformand for financial controller-uddannelsen i Danmark, Kim Hass Rubin, glad for uddannelsens succes.

“Vi ser en øget efterspørgsel efter vores studerende. Det var netop det, vi drømte om, da vi i sin tid etablerede uddannelsen i tæt samarbejde med branchen. Især de store revisionshuse er glade for dem. Men også banker og forsikringsselskaber er begyndt at efterspørge dem i back office-funktioner,” påpeger han.

HER UDDANNES FINANCIAL CONTROLLERE
Financial controller-uddannelsen eksisterer fem steder i landet – på IBA Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademi Aarhus, UCn University College nordjylland og Cphbusiness i Lyngby. Uddannelsen har eksisteret siden 2012.

KLAR TIL ET JOB PÅ TO ÅR
Fordi uddannelsen er så ny, findes der endnu ingen landsdækkende beskæftigelsestal.
Men på et af de steder, der uddanner flest financial controllere, Erhvervsakademi Aarhus, oplyser man, at otte ud af ti dimittender er i job inden for et år efter endt uddannelse. På UCN i Aalborg er tallet mere end seks ud af ti.

Dania investerer i tekniske videregående uddannelser

danias-campus-i-hadsten

Der er ikke plads nok på Danias campus i Hadsten til de studerende. Derfor bygges der nyt for flere millioner. Foto: Dania

Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten

Efter endnu et år med succesfuldt optag på både fuldtids- og efteruddannelse på Erhvervsakademi Dania i Hadsten er pladsproblemerne nu blevet så store, at uddannelserne flytter. Efter længere tids søgen efter det rette sted har erhvervsakademiet valgt at bygge en helt ny fløj på omkring 1500 m2 til sit eksisterende campus i det sydlige Randers for et tocifret millionbeløb.

Siden sidste år er der kommet 58 procent flere studerende på Dania i Hadsten samtidig med, at campusset har fået nye efteruddannelser som fx energikonsulent, automation og drift.

”De tekniske videregående uddannelser i Hadsten kræver nogle ganske særlige rammer, og derfor kan vi ikke flytte et hvilken som helst sted hen. Vi har en stærk kobling af teori og praksis, og derfor skal der være plads til at de studerende kan arbejde professionelt med blandt andet robotter, energioptimering, bygningsteknik og stærkstrøm,” fortæller rektor Anders Graae Rasmussen.

anders-graae-portraet

“Hvis vi skal fastholde uddannelserne, er vi nødt til at udvikle dem, og det kan vi ikke i de rammer, vi har til rådighed nu,” forklarer rektor for Dania, Anders Graae Rasmussen.

Intelligent bygning
Da de studerende i høj grad arbejder med bygningers ventilation, vvs, el og energi, vil den nye bygning give mulighed for, at de studerende kan teste teorien af i praksis.

”Det er ikke nemt at fortælle, hvad der sker, når iltniveauet i et lokale falder på grund af en slukket ventilation, men med den nye bygning vil vi kunne lukke for dette, og de studerende vil på egen krop mærke, hvad det betyder. Det giver undervisningen en helt andet dimension,” forklarer Anders Graae Rasmussen, der glæder sig til første spadestik til byggeriet i marts 2017.

Med den nye bygning vil de studerende på de tekniske videreuddannelser også blive en del af et større studiemiljø med uddannelser som markedsføringsøkonom, serviceøkonom, produktionsteknolog, handelsøkonom, optometri og internationale uddannelser. Det betyder, at Randers’ eksisterende tekniske uddannelse til produktionsteknolog opgraderes med endnu bedre faciliteter og større fagligt fællesskab med de studerende fra Hadsten.

Den nye bygning forventes at stå færdig i foråret 2018, hvor 14 medarbejdere og 110 studerende fra Hadsten kan flytte ind, så der i alt kommer til at gå omkring 1000 studerende på Minervavej 63 i Randers.

Fakta om byggeriet

Hvem: Erhvervsakademi Dania
Hvor: Randers
Hvad: Undervisningsområde inklusiv et stort værksted med det nyeste indenfor robotteknologi, energioptimering, el og vvs.
Dertil et stort atrium, som også kommer til at indeholde ny kantine.
Hvornår: Første spadestik til marts 2017 og forventet ibrugtagning cirka et år efter.

Voxpop

Hvad mener du om flytningen?

jens-christian-loekke-automationsteknologJens Christian Løkke, 31 år, læser til automationsteknolog
”Jeg er positiv overfor flytningen. Det er super spændende og vi trænger til nye lokaler med mere plads, flere grupperum og nye maskiner, men jeg tror ikke, de bliver færdige med byggeriet, før vi er færdige på uddannelsen. Jeg er glad for, at vi kan komme med input via De Studerendes Råd, så det bliver så fedt som muligt for de kommende studerende. De får også et helt andet studiemiljø udenfor undervisningslokalerne med de andre på campus, da det her er et meget håndværkerpræget miljø og meget få kvinder. Det bliver sjovt for de andre at komme sammen med økonomerne og produktionsteknologerne.”

 

 

gunner-tillidsmand-i-hadstenGunner Ferdinand Møller, underviser på stedet i 20 år og tillidsmand
”Vi glæder os til at flytte. Vi får nye lokaler, mere plads, et nyt laboratorie med maskiner og parkeringspladser nok til vores gæster. Vi har mange virksomheder, som besøger os og underviser de studerende i deres nicher, og når de kommer efter kl. 8.15, er der stort set ingen parkeringspladser ledige til dem. Samtidig glæder vi til at bo sammen med produktionsteknologerne, som vi har et godt kollegialt samarbejde.”

 

 

tuperna-heinrich-el-installatoer-studerendeTuperna Heinrich, 28 år, læser til el-installatør
Jeg er flyttet til Hadsten fra Grønland for at gå på studiet, så i første omgang blev jeg overrasket over flytningen. Men det kommer til at påvirke os minimalt, da det sandsynligvis først er færdigt, når jeg er færdig, og derudover har vi bil. Der er kun 14 kilometer til Randers, så det er fint.”

Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Redegørelse om finansuddannelserne

Skal finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen fastholdes som de er i dag, eller skal finansbacheloruddannelsen ændres til en top op-uddannelse? Det spørgsmål stiller ministeriet. Danske Erhvervsakademier ønsker at fastholde begge uddannelser og har derfor indsendt en redegørelse til ministeriet. Læs mere om sagen og redegørelsen.

Hvordan skal de videregående uddannelser styres?

Regeringen har fået udarbejdet en rapport om styringen på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet var at kortlægge, om de styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Spørgsmål som bestyrelsernes sammensætning og akkreditering, udviklingskontrakter mm. belyses i rapporten, der nu skal behandles politiske.

Læs mere om rapporten

Møde i rektorkollegiet

Torsdag den 18. august holdt rektorkollegiet møde. Dagsordenen var spækket med beslutningspunkter. Der blev vedtaget en indstilling til bestyrelsen om budget for 2017, truffet beslutning om deltagelse på Folkemødet, øget samarbejde med professionshøjskolerne om lektorbedømmelser og diskuteret emner for sektorkonferencen 2017.

Næste møde i rektorkollegiet er den 4. oktober, hvor rektorkollegiet også mødes med direktør i Styrelsen for Videregående Uddannelser Nils Agerhus.

Høring om ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg afholdt onsdag den 7. september høringen ”Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark?”. Der var oplæg og debat mellem politikere og oplægsholdere/panel. Mangel på kvalificeret arbejdskraft, efter- og videreuddannelse og betydningen af digitalisering blev diskuteret. Betydningen af investeringer i forskning og uddannelse og betydningen af samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervslivet blev også vendt. Der er nedsat et Produktionspanel 4.0, der særligt skal se på, hvordan Danmark kan styrke digitalisering af produktionsvirksomheder, og her kan erhvervsakademierne spille en væsentlig rolle med deres uddannelsesportefølje og tætte kontakt til særligt de små og mellemstore virksomheder. Læs mere om Produktionspanel 4.0.

Filmpremiere

Hvad er det særlige ved erhvervsakademierne? Det får du snart svaret på i en ny humoristisk film, som alle danske erhvervsakademier er gået sammen om at producere. Filmprojektet er en del af strategien om at øge erhvervsakademiernes synlighed. Filmen varer under 2 minutter, er blevet testet på både unge og erhvervsaktive voksne og  skal eksponeres på de sociale medier over hele landet i efteråret, så der kommer et større kendskab til erhvervsakademierne bredt i befolkningen. Målet er at få 100.000+ visninger på YouTube. Ud over den fælles film får de enkelte akademier lavet hver deres lokale version, der kan bruges til egen markedsføring. Filmen er forankret i det nationale pressenetværk under Danske Erhvervsakademier. Glæd dig til premieren den 4. oktober!

Høringssvar

Danske Erhvervsakademier har afgivet følgende høringssvar efter sommerferien
2016-08-18 Høringssvar Uddannelseszoom
2016-08-15 Høringssvar om tematisk tilsyn om balance i udveksling
2016-08-11 Høringssvar angående fritagelse for lønsumsafgift – Undervisningsaktiviteter

Læs flere høringssvar

 

Kommende møder

  • Den 20. september holder både Kvalitetsudvalget og HR-netværket møde.
  • Den 23. september er der møde i Udviklingsrådet for Erhvervsakademisektoren. Rådet skal blandt andet diskutere national dialog om uddannelserne og sagen om SU til EU/EØS-borgere

Afrapportering af projektet ‘Erhverv ind i uddannelserne’

I et banebrydende samarbejde gik Håndværksrådet og Erhvervsakademi Sjælland i 2014 sammen om et to-årigt projekt med det formål, at få flere sjællandske virksomheder ind og bidrage til undervisningen på erhvervsakademiets uddannelser.

erhvervindiuddannelserne

Læs / print rapporten her.

 

 

Første dag for ny uddannelse på nyt campus

aøk-studerende lærer hinanden at kende1. september slog Erhvervsakademi Dania for første gang dørene op for studerende på det nye campus i Horsens-Hus. Ind kom blandt andet 29 studerende til den videregående uddannelse til administrationsøkonom, som er helt ny i Horsens

Mens disen lettede over byens tage af den skarpe morgensol tog studiekoordinator fra Erhvervsakademi Dania, Jørgen Kløve Søgaard, imod 29 nye studerende med et solidt håndtryk, øjenkontakt og kaffe på kanden.

Det er første gang, at Erhvervsakademi Dania byder velkommen til nye studerende på den videregående uddannelse til administrationsøkonom og samtidig første dag for det nye campus på 5. og 6. sal i Horsens-Hus i hjertet af Horsens.

En af de nye studerende er 34-årige Mette Mortensen, der bor i det sydlige Horsens. Hun er uddannet pædagog, men har gennem en praktik som sagsbehandler fået øjnene op for det administrative arbejde og dermed også uddannelsen.

Mette Mortensen, ny studerende på ny uddannelse i Horsens

Mette Mortensen fra Horsens er en af de 29 nye administrationsøkonomer, der er startet på Erhvervsakademi Danias nye campus i Horsenshus. Foto: Dania.

”Jeg vil gerne arbejde som sagsbehandler, og det kan jeg via uddannelsen. Studiets længde, placering og familieforhold gjorde udslaget i at vælge stedet her, og jeg tror, at det bliver godt, selvom det lige nu er lidt tåget, præcis hvad jeg får – udover en bedre kondi af trapperne til 5. og 6. sal,” griner Mette Mortensen.

Hun har de sidste uger været på et studieforberedende forløb i erhvervsøkonomi, så det er ikke første gang, at hun er i huset.

”Det har hjulpet meget at gå her inden studiestart for at genfinde den viden, som var langt væk i hukommelsen. På første dag i dag er der meget information, men det er også godt at se alle folk og høre, hvorfor de har valgt uddannelsen,” fortæller Mette Mortensen.

Ny uddannelse – nyt studiemiljø

På campuschefens kontor er stemningen i top.

”Det er en fantastisk dag. Starten på et nyt studieår er altid spændende, men i år er det ekstra interessant, fordi vi har fået nye lokaler og endnu en uddannelse i gang,” fortæller campuschef Annette Poulsen og fortsætter:

campuschef Annette Poulsen forklarer om Dania

Campuschef Annette Poulsen forklarer de nye studerende om Dania. Foto: Dania

“Tidligere havde vi gode rammer, men det var ikke vores på samme måde, som dette er. Ved at have fået den nye uddannelse får vi samtidig mulighed for mere interaktion på tværs af uddannelserne, og det giver et lærerigt og interessant studiemiljø til gavn for alle,” smiler hun.

Samlet har Erhvervsakademi Dania i Horsens nu 130 studerende fordelt på sine toårige videregående uddannelser til administrationsøkonom og handelsøkonom.

Se flere billeder og videoer fra studiestarten her på campus Horsens’ facebookside

 

 

Dania-studerende fik deres livs oplevelse på sommerskole i Vietnam

16 studerende fra Erhvervsakademi Dania brugte 14 dage af deres sommerferie på Summer School Alle Danias studerende på Summer School i Vietnampå Hutech University i Vietnam. Det nye initiativs mål var faglig og kulturel viden, men de studerende er kommet hjem med langt mere end bare flotte karakterer og ECTS-point

Handelsøkonom Astrid Nielsen fra Randers er kommet hjem med større selvtillid. Multimediedesigner René Storm Thomasen fra Skive fik nye venner og et helt nyt syn på verdenen.

Læs her rejseberetning fra handelsøkonom Astrid Nielsen og multimediedesigner René Storm Thomasen her

Det er blot nogle af de tilbagemeldinger, som den allerførste Summer School på Dania nogensinde får af de 16 studerende. I alt var der studerende med fra fem af Danias otte campusser.

Det overordnede tema for turen var Europa og Vietnams nye frihandelsaftale, som træder i kraft næste år, og som åbner helt nye døre i forhold til forretninger i Vietnam. For at gøre Dania-studerende relevante for erhvervslivet fik de studerende via turen et unikt indblik i, hvordan man handler på tværs af vores forskellige kulturer, og hvordan danske virksomheder kan udnytte aftalen.

Modeller og nye vennermodels
Den faglige undervisning var fordelt på flere forskellige personer: Danias egen lektor Henrik S. Pahus fra Randers, forskellige professorer på Hutech University og en af Vietnams mest succesfulde forretningsmænd, der ejer en stor tekstilvirksomhed. Han underviste i frihandelsaftalen og i ledelsesstilen i Vietnam.

”Og de studerende elskede ham. Samtidig er han jo en businessmand, så han valgte at bruge tre af vores studerende som modeller i sit kommende katalog til det europæiske marked,” smiler Henrik S. Pahus.

De danske studerende blev også mødt af 16 vietnamesiske studerende, som alle frivilligt mødte op og brugte to uger af deres tid på at være sammen med Danias studerende.

”De var ekstremt glade for at møde vores studerende og derigennem få et indblik i europæisk og dansk kultur. Den store icebreaker var, når vi skulle lære vietnamesisk i sprogtimerne. Efter meget kort tid gik de to hold studerende i byen med hinanden, og de vietnamesiske dukkede endda op til eksamen for at hjælpe Danias studerende, selvom de egentlig havde fri fra studierne,” forklarer Henrik S. Pahus.

Højt præstationsniveau

Udover undervisningen var der også arrangeret forskellige ture af universitetet, så de studerende fx kom ud at bo ved en vietnamesisk landmand langt ude på landet, hvilket gjorde et stort indtryk på alle. Henrik Pahus roser samtidig de studerende til skyerne.

”Præstationsniveauet var tårnhøjt, og de studerende sad pænt til undervisningen hver dag og var klar til at lære nyt. De problemer, som opstod undervejs, og som altid opstår på ture til udlandet, løste vi sammen,” fortæller Henrik Pahus og forklarer, at der kom 25 ansøgninger om at komme med. Derefter valgte han og international chef, Lise Bøgild-Jakobsen, hvilke studerende, der skulle afsted. Her blev der lagt vægt på engagement i studiet, modenhed og kvalifikationer blandt andet ud fra dialog med de studerendes undervisere.undervisning

De studerende kom hjem fra turen med 7, 10 og 12-taller på eksamensbeviserne. De studerende skulle selv betale for fly, mad og hotel, mens Dania betalte det store tuition fee til universitetet.

Turen bliver holdt igen næste sommer
– og her er tre gode grunde til, hvorfor du skal tage med næste år:

  1. Fagligt lærer de studerende, hvordan man laver forretninger i Asien. Business- og aftaleforståelsen er helt anderledes, og Vietnam er et marked in the rising, som leverer bedre kvalitet end Kina. De studerende får brug for den viden i deres fremtidige karrierer, og det får de også med fra turen.
  2. En oplevelse for livet i trygge Det giver oplevelser, som ikke kan opleves på egen hånd eller andre måder fx at bo ved en lokal landmand eller få vist de bedste spisesteder i Ho Chi Minh City af lokale studerende.
  3. Det er en sanse- og læringsoplevelse, som giver meget mere mening end 100 timers kulturundervisning i et undervisningslokale. Turen giver så meget mere. De studerende får noget med hjem, som deres medstuderende på ingen måde kan prale af.

Kilde: De studerende og Henrik Pahus

 

Papkrykkeidé vinder 2. plads ved EM i entreprenørskab

Fire studerende fra Erhvervsakademi Aarhus og en bæredygtig papkrykke vandt torsdag den 7. juli 2. plads ved EM i entreprenørskab i Bukarest.

“Vi er fantastisk glade,” lød det fra vinderteamet umiddelbart efter prisfesten, der foregik på Pullmann Bukarest World Trade Center i den rumænske hovedstad.

Papkrykke med globalt potentiale
De fire vinderstuderende Morten Keil, Kasper Tindbæk, Mathias Snejstrup og Mads Reinholdt har udviklet en papkrykke af genbrugspap, der skal erstatte hospitalernes aluminiumskrykker.

Papkrykken er et billigere og langt mere bæredygtigt alternativ, fordi den kan smides væk efter brug og sparer hospitalet for udgifter til reparation og desinficering – plus afskrivning af krykker, der aldrig leveres tilbage efter brug.

Undersøgelser viser, at halvdelen af alle de krykker, som patienter får med sig hjem efter indlæggelse, aldrig leveres tilbage.

De fire studerer til dagligt på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entreprenørskab på Erhvervsakademi Aarhus og har som en del af deres uddannelsesforløb udviklet krykken og etableret virksomheden Danish Cardboard Tech.

Pengepræmie
20 hold fra 18 lande deltog i EM-konkurrencen og ud over at vinde sølv, løb Danish Cardboard Tech også med en særpris, Social Innovation Award på 1.500 euro, der gives til den iværksætter-ide, der både har et socialt sigte og samtidig er praktisk gennemførlig.

Efter sommerferien skal de fire prismodtagere som led i deres uddannelse i praktik i egen virksomhed. Her får de for alvor mulighed for at koncentrere sig om at udvikle deres forretningsidé.

Ppapkrykken vandt også 2. pladsen ved DM i entreprenørskab i foråret.

Vinder hvert andet år
I gennemsnit har studerende fra Erhvervsakademi Aarhus vundet DM-titler i entreprenørskab hvert andet år de sidste ti år, nemlig i 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 og 2013. I samme periode har erhvervsakademiets studerende også vundet EM i entreprenørskab tre gange – i 2004, 2008 og 2009.

Rekordmange vil læse webudvikling på IBA

Læs webudvikling og gå direkte i job efterfølgende!

Det budskabet har rigtig mange unge forstået, hvis man ser på antallet, som har søgt om optagelse på IBA Erhvervsakademi Koldings uddannelse som professionsbachelor i webudvikling. 37 af ansøgerne har de rette kvalifikationer og har netop fået et velkomstbrev fra IBA. Det er en fordobling af antal studerende sammenlignet med året før.

Uddannelsen som webudvikler tager halvandet år, og den studerende vælger enten at gå helt i dybden med back-end programmering, eller at koncentrere sig om det mere frontend-mindede ”Formidling og design”.

 

Virksomheder skriger på arbejdskraft

Adskillige webfirmaer i Syddanmark kan bekræfte deres store travlhed og høje vækst. Hvis altså firmaerne kunne få fat i de web-udviklere, de leder efter.

Et af de firmaer er E-handelshuset Hesehus i Odense.

– Halvdelen af de medarbejdere, vi ansætter, er nyuddannede. For udviklingen inden for software går så stærkt, at vi er nødt til hele tiden at have medarbejdere, som kommer direkte fra skolen med den allernyeste viden, fortæller Mette Reinholt Mortensen, som er direktør for leverance og udvikling hos Hesehus.

Hun klapper derfor i hænderne over de mange nye studerende, som til august går i gang med uddannelsen som webudvikler på IBA. Og hun håber, at nogle af de færdiguddannede om halvandet år vil søge job hos Hesehus. Og måske allerede komme i praktik hos Hesehus i løbet af deres studie:

– Jeg har fornyligt besøgt IBA og er imponeret over undervisernes niveau og uddannelses indhold. Så vi håber, at IBA kan uddanne nogle af de front-end medarbejdere, som vi har så hårdt brug for. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er det eneste, der begrænser vores vækst her i Hesehus.

 

Mangler medarbejdere nu og fremover

Samme toner lyder fra en af hendes konkurrenter, det internationale udviklingsfirma, Vaimo, i Kolding:

– Hvis tendensen fortsætter, så har vi i årene fremover konstant brug for nye kolleger inden for både backend og frontend. Vi har svært ved at finde alle dem, vi skal bruge. Så jeg er ret sikker på, at der vil være job til dem, der uddanner sig, siger Technical Manager, Theis Corfixen.

Også han var i juni på besøg hos IBA for at fortælle de studerende om branchens efterspørgsel.

– Det er unik, hvordan IBA har sammensat uddannelsen som webudvikler. De studerende kommer virkelig til at lære det, vi efterspørger, siger han.

 

IBA har lyttet og udviklet uddannelsen

IBA Erhvervsakademi Koldings stigende popularitet på blandt andet uddannelsen som webudvikler, tillægger rektor Niels Egelund akademiets tætte samarbejde med erhvervslivet.

– Vi lærer af erhvervslivet, og virksomheder lærer af os. Det er dette samspil, der gør, at flere og flere af vores studerende går direkte i job, når de er færdiguddannede. Jobs – de selv er med til at skabe, når de viser virksomheder alt det, de kan bidrage med, siger rektor Niels Egelund.

Alle fuldtidsstuderende på IBA er i praktik som en vigtig del af deres uddannelse. Praktikken varer 3-5 måneder og foregår ofte på en dansk virksomhed, men kan også foregå i udlandet.

Continue Reading →

Flere vil studere it og teknologi i Region Sjælland

Ni procent flere end sidste år har ansøgt om optagelse på Erhvervsakademi Sjællands 25 videregående uddannelser. Især teknologisk- og it-relaterede uddannelser er i stigende grad populære. Den positive trend afspejler den landsdækkende udvikling, at flere søger hen, hvor udsigten til job er god.

Højdespringeren er Datamatiker med en stigning på +82 % på EASJ’s afdeling Roskilde og +34 % i Næstved-afdelingen. Procesteknolog i Roskilde stiger med +25 % og Laborant er også mere søgt i år i henholdsvis Slagelse med +19 % og i Roskilde med +41 %. Også EASJ’s afdelinger i Nykøbing F. og Køge kan notere sig en stigende interesse for uddannelserne Markedsføringsøkonom (+119 %) og Multimediedesigner (+29 %). Desuden er der en samlet stigning i ansøgerne til EASJ’s professionsbachelor-overbygninger på samlet 22% – det er uddannelserne Digital konceptudvikling, Innovation og Entrepreneurship, International handel og markedsføring, Webudvikling og Jordbrugsvirksomhed. Den fulde professionsbachelor Bygningskonstruktør i Næstved har også tiltrukket hele 39 % flere ansøgere i år.

Uddanner til virksomhederne i regionen
-’Vi er tilfredse med ansøgningsudviklingen og glæder os over den samlede stigende interesse samt ikke mindst, at vores brede og jobrelevante udbud af tekniske og it-relaterede uddannelser trækker flere til. Vi noterer os, at der er en stigende interesse i alle vores afdelinger. Det viser os, at EASJ er til stede med de rette uddannelser i hele Region Sjælland og det er glædeligt, da vores dimittender er efterspurgte i erhvervslivet, ’ forklarer rektor for Erhvervsakademi Sjælland Ulla Skaarup.

Fra praktik til job
Godt 40 % af EASJ’s studerende får job i deres praktikvirksomhed: -’Vi gør meget ud af, at undervisningen skaber god sammenhæng mellem det teoretiske og det praktiske. En EASJ-dimittend er klar til at anvende den nye viden i praksis, når de træder ud på arbejdsmarkedet. Det skyldes ud over undervisningen ikke mindst de ti ugers praktik samt de løbende cases i samarbejde med erhvervsdrivende, som de studerende arbejder med i praksis igennem de to års studietid. De mange virksomheder, som har studerende i praktik giver udtryk for, at både praktikanter og dimittender fra start af bidrager med nye ideer og viden, der udvikler forretningen positivt,’ tilføjer rektor Ulla Skaarup.

easj_ansog_2016