Ny undersøgelse om studentercentreret læring

I 2015 vedtog europæiske regeringer nye fælles standarder for videregående uddannelse i Europa. Her blev studentercentreret læring (SCL) et centralt begreb. I en ny rapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution dykker man ned i hvad studentercentreret læring egentlig betyder og hvordan vi aktuelt anvender det i videregående uddannelser i Danmark i dag.

Rapporten introducerer baggrunden for at inddrage studentercentreret læring i de fælleseuropæiske kvalitetsstrandarder, den ridser op hvad studentercentreret læring betyder og zoomer ind på hvilken rolle studentercentreret læring spiller på videregående uddanneler.

 

SCL beskrives som en megatrend i Europa. Ifølge ESU (European Students’ Union) gør følgende 9 principper for SCL sig gældende:

 1. Det kræver en vedvarende refleksiv proces
 2. Det har ikke en one size fits all løsning
 3. Studerende har forskellige læringsstile
 4. Studerende har forskellige behov og interesser
 5. Valg er centralt i effektiv læring i SCL
 6. Studerende har forskellige erfaringer og baggrundsviden
 7. Studerende skal have kontrol over deres læring
 8. SCL handler om “enabling” ikke “telling”
 9. Læring kræver samarbejde mellem studerende og ansatte

 

Rapporten viser, at vi i Danmark er nået langt, når det kommer til at arbejde med SCL. Bl.a. arbejder man både med SCL, når det kommer til tilrettelæggelse og facilitering af undervisning og man arbejder aktivt med feedback til studerende samtidig med, at man søger at motivere de studerende ved at vise hvilke beskæftigelsesmuligheder uddannelsen giver dem senere hen i livet.

Der er dog stor forskel på hvordan læringsformen udmøntes rundt omkring på de danske uddannelsessteder. Og der er da også visse udfordringer forbundet med læringsformen, da det kræver engagement fra de studerende hvis læringsformen skal fungere.

På et europæisk plan viser rapporten, at der kan være modsætningsforhold i hvordan man underviser i Øst- og Vesteuropa eller i Nord- og Sydeuropa, hvor man har stærkere tradition for envejs formidling under de sydlige himmelstrøg har man i Norden arbejdet med elevinddragelse igennem årtier.

Nøglemedarbejdere fra CphBusiness og Erhvervsakademi Aarhus har bidraget til undersøgelsen ved at lade sig interviewe.

 

I Danmark er der en bred forståelse af begrebet studentercentreret læring. Af eksempler kan nævnes:

 • Variation i pædagogiske og didaktiske læringsformer
 • Underviserens rolle i tilrettelæggelse og facilitering af undervisningen
 • Fleksibilitet i den studerendes vej igennem uddannelsen
 • Den studerendes motivation for at lære og deltage aktivt
 • Planlægning af feedback
 • Håndtering af diversitet i studenterpopulationen
 • Institutionsledernes opbakning til læringsformen
 • De studerendes parathed til selvstændig refleksion og ageren
 • Tilbud om støttefunktioner til de studerende hvis private forhold skygger for læring
 • Rekruttering af undervisere med rette pædagogiske og didaktiske kompetencer samt lyst til undervisningsformen
 • De rette fysiske rammer for læringen, som eksempelvis understøtter gruppearbejde og kontakt til undervisere

 

Læs mere om undersøgelsen her