Ny analyse om internationale studerende: 6 ud af 10 bliver i Danmark

Danske Erhvervsakademier hilser det velkomment at Uddannelses- og Forskningsministeren i analysen ”Fire ud af ti udenlandske SU-modtagere fra EU/EØS forlader Danmark efter studierne” ser på hele den videregående uddannelsessektor og ikke kun zoomer ind på erhvervsakademierne, som er den sektor, der samlet set producerer færrest EU/EØS-dimittender.

Med analysen ”Erhvervsakademierne har ikke SU-turister” viste Danske Erhvervsakademier netop, at EU/EØS-dimittenderne fra erhvervsakademierne udgjorde 729 af ud af i alt 3.346 internationale dimittender fra EU/EØS-lande i 2015 på de videregående uddannelser.

I Uddannelses- og Forskningsministeriets analyse pointeres det, at 42 pct. af de internationale studerende fra EU/EØS-lande har forladt Danmark inden for de første to år efter, de har afsluttet deres uddannelse. Her er det dog værd at bide mærke i, at den undersøgte gruppe (dimittender fra 2012) faktisk ikke har modtaget SU, da det først blev en mulighed fra 2013. I 2015 var det omkring halvdelen af erhvervsakademiernes internationale dimittender fra EU/EØS-lande, der havde modtaget dansk SU. Hertil kommer at kun 3 pct. af de samlede SU-udgifter går til internationale studerende.

På flere erhvervsakademier arbejdes der allerede med fastholdelsesprojekter, som letter overgangen til beskæftigelse for de internationale studerende. F.eks. har man i Esbjerg søsat projektet ”GrowUp”, hvor den studerende indgår i træningsforløb i virksomheder og i København arbejder man på, at de studerende får lært dansk og får sparring til jobsøgning og karriererådgivning. Et andet eksempel på erhvervsakademiernes indsats for fastholdelse er det kommende ambassadørkorps af 100 talentfulde internationale studerende, fra Erhvervsakademi Sjælland, CphBusiness og KEA, som vil følge et 1-årigt karriereprogram med træning og matchmaking med danske virksomheder og herigennem øge deres chancer for job – samtidig med at de vil agere karriereambassadører for deres medstuderende.

 

Om analysen
Uddannelses- og forskningsministeriet er netop udkommet med en ny analyse ”Fire ud af ti udenlandske SU-modtagere fra EU/EØS forlader Danmark efter studierne”. Analysen viser at:
  • 38 pct. af de internationale studerende fra EU/EØS-lande, er i job i Danmark to år efter de har færdiggjort deres uddannelse.
  • Til sammenligning er det 61 pct. af de danske dimittender, som er i job to år efter afsluttet uddannelse.
  • 42 pct. af de internationale studerende fra EU/EØS-lande, har forladt Danmark inden for de første to år efter dimission.
Analysen er baseret på dimittender fra 2012. Det bemærkes da også i analysenotatet, at det er meget vanskeligt at sige noget om SU-modtagernes adfærd, da det først har været muligt for studerende fra EU/EØS-lande at modtage dansk SU fra 2013. For at læse hele analysen klik her.