Netværk

Danske Erhvervsakademier har etableret en række netværk på tværs af erhvervsakademierne med det formål at erfaringsudveksle og løfte opgaver i fællesskab. Netværkene mødes efter behov 2-6 gange årligt. Der er pt. følgende netværk:

Netværk Beskrivelse Medlemmer
Presse og PR Udarbejder pressemateriale i fællesskab. Erfaringsudveksling om presse- og markedsføringsspørgsmål. Alice Petersen, Erhvervskontaktchef, Erhvervsakademiet Lillebælt
Anne Winther, Journalist, Københavns Erhvervsakademi, KEA
Pernille Skovgaard Poulsen, kommunikationsmedarbejder, Erhvervsakademi Sydvest
Britt Hafstrøm Johnsen, Journalist og presseansvarligm IBA, Erhvervsakademi Kolding
Maria Evald, kommunikationsmedarbejder, Erhvervsakademi Aarhus
Anne-Mette Gyldenløv, journalist, Erhvervsakademi Dania
Martin Ove Christensen, kommunikationsmedarbejder, Cphbusiness
Pernille Jørgensen, mediechef, Cphbusiness
Nicolai Zimling Fich, kommunikationsleder, Erhvervsakademi Sjælland
HR Arbejder med fælles retningslinjer for lektorbedømmelser og implementering af OK13.

Formænd for lektorbedømmelsesudvalg pr. 1. august 2017

Susanne Dixen, uddannelsesdirektør, EA Dania
Lisa Brink Jensen, sekretariatschef, EA Midtvest
Anne-Mette Tønnesen, uddannelseschef, EA Sydvest
Asger Rabølle Nielsen, uddannelsesdirektør, EA Lillebælt
Miriam Skjalm Lissner, HR-chef, KEA
Gregers Christensen, uddannelseschef, Cphbusiness
Helle Østergaard, HR-konsulent, EA Sjælland
Anne storm, uddannelseschef, EA Aarhus
Vibeke Lykke Olsen, ressourcedirektør, EA Kolding
Jesper Kofoed Petersen, vicerektor, AAMS
Ressourcechefer Ressourcechefernes netværk arbejder med benchmark i sektoren samt med at afsøge muligheder for fælles indsatser på ressourcestyringsområdet. Hanne Juul, økonomi-og Ressourcechef, Erhvervsakademi Dania
Lars Brejnrod, ressourcedirektør, Cphbusiness
Jesper Rasmussen, direktør, Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Lisbeth Ljungstrøm, ressource- og administrationsleder, Erhvervsakademi Sydvest
Karin Lis Slumstrup, ressourcechef, Erhvervsakademi Midtvest
Niels Erik Holmstrøm, økonomi- og ressourcechef, Erhvervsakadmi Aarhus
Ole Hjort Willatzen, økonomi- og ressourcedirektør, Erhvervsakademiet Lillebælt
Vibeke Lykke Olsen, ressourcedirektør, Erhvervsakademi Kolding
Michael Borum, økonomiansvarlig, Aarhus Maskinmesterskole
Rasmus Aare Nielsen, ressourcedirektør, Erhvervsakademi Sjælland