Kunstig Intelligens – morgendagens job og samfund

Teknologisk institut har på opdrag af Ingeniørforeningen IDA udarbejdet en rapport om udviklingen i kunstig intelligens til SIRI-Kommissionen. Rapporten baserer sig på et litteraturstudie, en survey blandt IDA’s medlemmer og interview med SIRI-Kommissionens medlemmer samt seks internationale eksperter.

Kunstig intelligens (AI) kan ifølge rapporten defineres som ”..det videnskabelige og det ingeniørfaglige felt, som fokuserer på udviklingen af intelligente maskiner – især intelligente computerprogrammer ”.

Rapporten anbefaler bl.a., at man politisk forholder sig til omstillingen på arbejdsmarkedet i de kommende år. Nogle eksperter forudser, at vores job- og beskæftigelsesstrukturer vil ændre sig, og det vil stille krav til det generelle uddannelsessystem samt efter- videreuddannelses. Det anbefales, at udvikle nationale visioner og roadmap for AI – nogle politikere foreslår en taskforce på området.

En anden interessant pointe i rapporten er, OECDs forudsigelse om at 8 % af jobbene i Danmark er i højrisiko for automation som følge af digitalisering mens endnu flere vil se væsentlige skift i jobindhold de kommende år. Rapporten påpeger i forlængelse heraf behovet for at fokusere på nye kompetencekrav i uddannelsessystemet – fx skal børn helt ned til 0. klasse lære at programmere, it skal integreres mere og de unge skal være digitalt dannede.

Centralt vil stå de såkaldte ”21st century skills”, som er:

 • Evne til at løse komplekse problemer (fuzzy environment)
 • Evne til at stille de skæve spørgsmål
 • Evne til at forstå et problem fra forskellige perspektiver
 • Evne til koordinering og i øget omfang samarbejde med andre virtuelt og på tværs af kulturer, fastansatte og løst tilknyttede medarbejdere
 • Teknologiindsigt og STEM-kompetencer
 • Designtænkning, som er en skandinavisk tradition helt tilbage til 1970erne. Med den nye digitale disruption er det tid til ny brugerinvolverende designtænkning
 • Integreret brug af teknologi
 • Videndannelse og det at kunne forholde sig kritisk reflekterende i forhold til algoritmisk genereret viden
 • Kreativitet

 

Endelig pointerer rapporten behovet for kompetenceudvikling og at politiske tiltag går hånd i hånd med større fokus på de etiske aspekter og udfordringer som teknologien medfører. Det er således vigtigt at sikre:

 • Ressourcer til overvågning af teknologiudvikling, samfundsmæssige potentialer og risici som grundlag for offentlig debat, politikudvikling og regulering
 • Et højt offentligt informationsniveau og debat om udviklingstendenser
 • At befolkningen på grundniveau kan anvende teknologierne kritisk, kompetent og kreativt for at imødegå en potentiel demokratisk udfordring, hvor det alene er eliten der sætter dagsordenen

 

Hvis du er interesseret i at vide mere og læse hele rapporten, kan du klikke her.

 

Om SIRI Kommissionen
Ingeniørforeningen IDA har sammen med folketingsmedlem for Radikale Venstre Ida Auken taget initiativ til SIRI Kommissionen, som blandt andet skal kortlægge hvordan Danmark kan skabe vækst og jobs via udviklingen inden for kunstig intelligens og digital disruption. SIRI Kommissionen består af: Formandskab: Ida Auken, erhvervsordfører, MF Radikale Venstre, Young Global Leader Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA Medlemmer: Bente Sorgenfrey, formand FTF Marianne Dahl Steensen, adm. direktør Microsoft Denmark Jens Klarskov, adm. direktør, Dansk Erhverv Mads Rydahl, Unsilo og medskaber SIRI Christian Bason, adm. direktør Dansk Design Center Anders Hvid, Dare Disrupt, Singularity University amb. i Danmark Thomas Bolander, DTU Compute Henrik Bodskov, adm. direktør IBM Danmark John Finnish Pedersen, Kommunikationsdirektør Siemens Eva Secher Mathiasen, Formand for Dansk Psykolog Forening Thomas Ploug, Aalborg Universitet og medlem af Etisk Råd Esben Østergaard, CTO for Universal Robots Anders Fris, CPO for Corti Laila Pawlak, CIO for DARE2 Læs mere om SIRI Kommissionen her.