Internationalt udvalg

Formålet med udvalget er at sikre vidensdeling på tværs af akademierne samt at samarbejde inden for relevante områder, hvor et tættere samarbejde er til gavn for akademisektoren og de enkelte institutioner. Udvalget er i samråd med rektorkollegiet desuden talerør over for ministeriet og andre eksterne interessenter i forbindelse med aktiviteter vedrørende internationalisering.

Formand: Eva Valcke (KEA)
Tlf.: +45 51 64 98 93
E-mail: evav@kea.dk

Medlemmer

  • Ildikó Antal, Erhvervsakademi Kolding
  • Jørgen Heramb, Erhvervsakademi Sjælland
  • Lise Bøgild-Jacobsen, Erhvervsakademi Dania
  • Vakant, Erhvervsakademi Midtvest
  • Mads Hedelund, Erhvervsakademi Aarhus
  • Søren Meyert, Cphbusiness
  • Steffen Schnedler Sørensen, Aarhus Maskinmesterskole

 

Tilknyttet rektor: Anders Graae Rasmussen (Dania)

Kommisorium for internationaliseringsudvalget