Erhvervsakademier og uddannelser


Vis Erhversakademierne på et større kort

Danske Erhvervsakademier er otte erhvervsakademier placeret i hele landet. Dertil kommer Aarhus Makinmesterskole. Vi tilbyder videregående praksisnære erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på fuld tid samt akademi- og diplomuddannelser på deltid. Uddannelserne er først og fremmest indenfor det it-faglige, det merkantile og det tekniske område, men også inden for design, serviceproduktion, sundhed og ledelse.

Erhvervsakademiernes uddannelser er kendetegnet ved at være praksisrettede, have et globalt perspektiv og afspejle arbejdsmarkedets behov. Uddannelserne foregår i tæt samspil med erhvervslivet. Uddannelserne er oftest rettet mod job i det private erhvervsliv i de små og mellemstore virksomheder.

På uddannelserne løser de studerende konkrete projekter for erhvervslivet. Teori og praksis kobles hele vejen. Der er obligatoriske praktikforløb på alle uddannelser. I virksomhederne lærer de unge at tilpasse sig og finde fodfæste på arbejdsmarkedet, ligesom de øger deres jobchance. Endelig bidrager de studerende i praktikperioden med ny viden til praktikvirksomheden, som ofte også er case for den studerendes hovedopgave.

Uddannelserne er fleksible. Efter en erhvervsakademiuddannelse er det muligt at læse videre til professionsbachelor eller på andre videregående uddannelser.  Med erhvervsakademiernes placeringer over hele landet sikrer vi uddannelsesmuligheder i alle regioner og egne af landet.