Hvordan er den geografiske placering af videregående uddannelser i Danmark?

Interesseorganisationen ”Danmark på vippen”, som bl.a. har en række små kommuner og sparekasser som medlemmer, har udgivet en rapport der kortlægger den geografiske placering af videregående uddannelser i Danmark. I rapporten når man frem til, at 80 % af de videregående uddannelsespladser ligger i storbyerne. For erhvervsakademierne er andelen 70 %, lyder det. Definitionen på hovedstadsområdet er dog noget bredere end sædvanligt: Man har nemlig talt flere kommuner i Region Sjælland med til hovedstadsområdet, bl.a. Roskilde, Lejre, Køge og Stevns. Andelen af uddannelsespladser på storbyerhvervsakademierne vil således være mindre, hvis Region Sjællands uddannelsespladser ikke tæller med til ”hovedstadsområdet”. Rapporten pointerer desuden, at det går den forkerte vej i disse år, dvs. mere centralisering mindre decentralisering, og det synes organisationen er ærgerligt eftersom kvaliteten på de små udbudssteder faktisk er god. Her til kommer, at kun 39 af landets 98 kommuner kan tilbyde deres borgere videregående uddannelse. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men det kunne imidlertid være interessant, at se på hvor mange der rent faktisk har mulighed for at tage en videregående uddannelse i deres lokalområde – man kan jo godt bo i en lille kommune og gå på en uddannelse i en nabokommune.

Klik her for at læse hele rapporten.