Høringssvar

Danske Erhvervsakademier er godkendt høringspart i sager vedrørende erhvervsakademierne. Vi offentliggør løbende vores svar på  høringer her på siden.

Høringssvar 2018

2018-12-03 Høringssvar angående særskilte moduler

2018-09-06 Høringssvar angående nye tilskudsbekendtgørelser

2018-09-03 Høringssvar lektorbekendtgørelse

2018-08-10 Høringssvar angående Lov om Erhvervsfremme

2018-08-02 Høringssvar angående en række bekendtgørelser som følge af trepart II

2018-08-01 Høringssvar angående bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

2018-01-22 Høringssvar angående udkast til revideret bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannels (3)

2018-01-17 Høringssvar angående opfølgning på nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

2018-01-15 Høringssvar angående forslag til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar 2017

2017-11-29 Høringssvar adgang EA og top op

2017-11-13 Høringssvar angående bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

2017-11-02 Høringssvar angående Studievalg Danmark

2017-09-25 Høringssvar angående ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen

2017-08-21 Høringssvar angående forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

2017-08-08 Høringssvar angående erhvervskandidatuddannelsen

2017-06-02 Høringssvar om erkendtlighed til studerende

2017-08-04 Høringssvar angående bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (uddannelsesbilaget)

2017-03-17 Høringssvar angående censorudvalgets rapport

2017-03-01 Respons fra Danske Erhvervsakademier på udkastet til Forsk2025

2017-02-03 Høringssvar angående bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademi (udmøntning af vækstinitiativ 80B)

2017-01-31 Høringssvar angående lovforslag om indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet

2017-01-18 Høringssvar angående adgangsbekendtgørelse (begrænsning af dobbeltuddannelse)

 

Høringssvar 2016

2016-11-25 Høringssvar angående forslag til lov om videnskabelig uredelighed

2016-11-25 Høringssvar angående forslag til lovforsknings- og inno.pol. råd

2016-09-23 Høringssvar angående lovforslag til begrænsning af dobbeltuddannelse

2016-09-23 Høringssvar angående gymnasiereformen

2016-08-18 Høringssvar Uddannelseszoom

2016-08-15 Høringssvar om tematisk tilsyn om balance i udveksling

2016-08-11 Høringssvar angående fritagelse for lønsumsafgift – Undervisningsaktiviteter

2016-06-10 Høringssvar bekendtgørelser fremdriftsreformen

2016-06-03 Høringssvar angående nyt innovationscenter

2016-05-27 Høringssvar angående adgang til akademi- og diplomuddannelser

2016-05-09 Høringssvar om adgangsbekendtgørelsen (faglærtes adgang til top op)

2016-02-26 Høringssvar angående information om ændrede regler om SU-studieaktivitet

2016-01-29 Danske Erhvervsakademiers indspil til indretning af nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

2016-01-16 Høringssvar angående forslag til ny lov om statens voksenuddannelsesstøtte

2016-01-11 Høringssvar om justering fremdriftreformen

2016-01-06 Høringssvar angående forslag til ny lov om statens voksenuddannelsesstøtte

 

Høringssvar 2015

18/12: Høringssvar vedgørende adgangsbekendtgørelse for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

4/12: Høringssvar angående ændring af (stramning af studiekrav)

23/10: Høringssvar vedrørende deloitterapport

11/9: Høringssvar AI indberetning Final

9/9: Høringssvar vedrørende bevaring og kassation for uddannelsesinstitutioner

10/8: Lektorbedømmelse

3/6: Høringssvar SU-bekendtgørelse

20/5: Høringssvar angående vejledning om akkreditering af eksisterende uddannelser

20/5: Høringssvar ny bekendtgørelse for åben uddannelse på videregående niveau

18/5: Høringssvar markedsføringskonom

6/3: Høringssvar angående ændring af adgangsbekendtgørelse for erhvervsakademier og professionshøjskoler

11/2: Høringssvar angående præhøring af adgangsbekendtgørelsen

5/2: Høringssvar angående udkast til talentbekendtgørelse

 

Høringssvar 2014

17/12: Høringssvar vedrørende rammepapir for GTS

3/11: Høringssvar akkrediteringsloven

21/10: Høringssvar udlændingeloven

11/3: Bekendtgørelse særlige betingelser for udbud

27/2: Høringssvar adgangsbekendtgørelsen

27/1: Høringssvar angående talent

24/1: Høringssvar beskæftigelsesstatistik

20/1: Høringssvar standardvedtægter for Erhvervsakademierne

 

Høringssvar 2013

9/12: Høringssvar lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

12/11: Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

12/11: Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser

12/11: Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

28/10: Høringssvar vedrørende den ny offentlighedslov

23/10: Høringssvar vedrørende Lov om erhvervsfremme og regional udvikling

7/10: Høringssvar vedrørende lovforslaget om opfølgning på evaluering af erhvervsakademisektoren

11/9: Foreningens bidrag til 1. del af regeringens handlingsplan for internationalisering “Øget indsigt gennem globalt udsyn”

26/8: Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forholdt til international studentermobilitet (omvendt STÅ)

22/8: Høringssvar til vejledninger til uddannelsesakkrediteringer

15/8: Høringssvar vedrørende revision af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

12/6: Høringssvar vedrørende vejledning om institutionsakkreditering

12/6: Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

3/6: Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om lektorkvalificering – Danske Erhvervsakademier

16/5:  Høringssvar – ændring af universitets- og erhvervsakademiuddannelser m.fl. (bedre adgang for professionsbachelorer til kandidatuddannelserne)

28/4:  Høringssvar – bekendtgørelse om videregående uddannelser (akademiuddannelse)

19/3:  Høringssvar – bekendtgørelse finansøkonom

11/3:   Høringssvar – øget frihed i optagelsen (vinteroptag)