Handlings- og arbejdsplan

Med udgangspunkt i visionen for Erhvervsakademi 2015 har DI og LO udarbejdet en handlingsplan for erhvervsakademierne, som skal medvirke til at styrke og synliggøre sektoren.

Alle parter i EA2015-initiativet har tilsluttet sig den fælles EA2015 handlingsplan, der overordnet set opererer med tre indsatsområder:

 • Bæredygtige uddannelser og uddannelsesmiljøer
 • Bæredygtige institutioner
 • Bæredygtig erhvervsakademisektor

 

Læs hele EA2015_handlingsplan

EA2015 styregruppen har udformet en arbejdsplan til opfølgning på handlingsplanen og på den baggrund fremlagt de prioriterede indsatser for henholdsvis 2011 og 2012 til beslutning på interessentkredsmøder.

Arbejdsplanens hovedopgaver er følgende:

 1. Dokumentation af erhvervsakademisektorens fremskridt
 2. Udarbejde forslag til kriterier ift sektorevalueringen
 3. Udarbejde forslag til fremtidig bestyrelsessammensætning
 4. Styrke samspil med erhvervslivet
 5. Udarbejde fælles modeller for behovsafdækning ift uddannelser
 6. Styrke udviklings- og praksisbasering af uddannelserne
 7. Kvalitetssikring af uddannelserne
 8. Sikre sammenhæng mellem EUD og erhvervsakademiuddannelserne
 9. Sikre internationalisering af uddannelserne
 10. Branding og profilering af EA sektoren (uddannelser og institutioner)
 11. Etablere samarbejdsfora for EA bestyrelser, ledere og arbejdsmarkedets parter
 12. Sikre nationalt samarbejde mellem akademierne om videncentre
 13. Etablere en kommunikationsstrategi for EA2015

 

Læs mere: Status på arbejdsplan (jan 2013)