Forskningspolitisk udvalg

Udvalget samarbejder om at løfte og styrke erhvervsakademiernes arbejde med forskning og udvikling. Udvalget skal blandt andet medvirke til at synliggøre resultaterne af FoU samt arbejde med fælles sprogbrug og definitioner.

Formand: Hanne Troels Jensen, Erhvervsakademi Aarhus
Tlf.:  +45 72 28 61 50
E-mail: htj@eaaa.dk

  • Medlemmer
  • Frank A. Mathiasen, Cphbusiness
  • Hans Mikkelsen, Erhvervsakademi Kolding
  • Flemming Østergaard, Erhvervsakademi Sydvest
  • Jens Lautrop Nørgaard, Erhvervsakademi Sjælland
  • Margrethe Børsting, Erhvervsakademi Midtvest
  • Maibritt Pilkær Jacobsen, Erhvervsakademi Dania
  • Torben Lindegaard Hansen, Erhvervsakademiet Lillebælt
  • Thomas Rasmussen, KEA
  • Søren Andreasen, AAMS

 

Kommissorium for det forskningspolitiske udvalg