Organisation

Foreningens sammensætning
Danske Erhvervsakademier er organiseret med en bestyrelse bestående af de ti medlemmers bestyrelsesformænd og et kollegium af de ni medlemmer srektorer. Såvel bestyrelse som rektorkollegium vælger et formandskab, og de to formandskaber sammen har til opgave at koordinere foreningens indsats for sektoren. Sekretariatschefen refererer til rektorkollegiets formand, og både sekretariatschefen og sekretariatets øvrige medarbejdere har et tæt samarbejde med begge formandskaber.

Læs foreningens vedtægter her 

Udvalg og netværk
Danske Erhvervsakademier har en række udvalg og netværk, der arbejder med emner af fælles interesse på tværs af akademierne. Derudover deltager repræsentanter for foreningen i en række råd, udvalg og arbejdsgrupper  under for eksempel Uddannelses- og forskningsministeriet. De faste udvalg og uddannelsesnetværk kan ses på foreningens hjemmeside.

Governance
Bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier har vedtaget en governance for foreningen, der beskriver kompetencefordelingen og forventninger til udvalg, netværk og repræsentanter. Se en oversigt over foreningens repræsentanter i råd, udvalg og arbejdsgrupper.

Governance