Erhvervsakademierne har ikke SU-turister

Danske Erhvervsakademier har lavet en ny analyse, som ser på dimittender fra EU/EØS-lande på erhvervsakademierne fra 2008-2015. Analysen viser at:

  • Der dimitterede 3.346 internationale studerende fra EU/EØS-lande på videregående uddannelser i Danmark i 2015 – heraf dimitterede 729 fra erhvervsakademierne.
  • I 2015 havde omkring halvdelen af de internationale dimittender fra EU/EØS-lande på erhvervsakademierne modtaget SU fra den danske stat.
  • En stor andel af de internationale dimittender fra EU/EØS-lande på erhvervsakademierne havde en lønindkomst i 2015 (78 %).
  • Mange internationale dimittender fra EU/EØS-lande fra erhvervsakademierne læser videre på en top op-uddannelse. Fra 2011-2013 var det gennemsnitligt 40 % om året som læste videre på en bachelor.
  • EU/EØS-dimittender fra top op-uddannelserne har beskæftigelse på niveau med EU/EØS dimittender fra kandidatuddannelser fra universiteterne.
  • Ledigheden er lavere for EU/EØS-dimittender fra erhvervsakademierne end for EU/EØS-dimittender generelt.

 

For at læse hele analysen klik her

Kontakt:

Michael Rugaard, sekretariatschef, telefon: 23281548, e-mail: mr@dkea.dk

Ida Rode Hansen, analytiker, telefon: 51233691, e-mail: irh@dkea.dk