Er det træls at være lillesøster?

Fordele og kvalitetsudfordringer i forbindelse med uddannelser på små campusser

Under titlen ”Er det træls at være lillesøster?” har Danmarks Akkrediteringsinstitution undersøgt fordele og ulemper ved uddannelser på små campusser på videregående uddannelsessteder. Svaret er, som de fleste småsøstre nok vil kunne medgive, at der er både fordele og ulemper ved at være den lille.

Hovedkonklusionerne er at:

  • andelen af betingede akkrediteringer er tilnærmelsesvist lige store på små og store campusser i erhvervsakademisektoren. Universiteterne og professionshøjskolerne får herimod flere kritiske afgørelser på små campusser.
  • akkrediteringsvurderingerne af forskningsbasering og videngrundlag for uddannelser på små campusser er ofte mere kritiske end på uddannelser på hovedcampusser.

 

De små campusser anvender en række proaktive strategier til at sikre videngrundlaget på deres uddannelser:

  • Samarbejde med andre campusser under institutionen
  • Samarbejde med en anden uddannelsesinstitution om udveksling af undervisere
  • Strategi for fokusering af uddannelsesudbud
  • Udbygning af forskningsmiljøet eller udvidelse af underviserstaben
  • Anvendelse af IT-baserede redskaber

 

I rapporten fremhæves det bl.a. hvordan Erhvervsakademi Dania har organiseret sig i ”videnuniverser”, som går på tværs af uddannelsesstederne. Dvs. at den ansvarlige leder sikrer det samlede videngrundlag på uddannelsen bl.a. ved at sikre, at uddannelser indgår i landsdækkende netværk, at man har samarbejde i uddannelsesudvalg, og at der foregår faglige aktiviteter på tværs af udbudsstederne.

Når det kommer til kontakten med det omgivende samfund, klarer erhvervsakademierne sig godt. De små campusser endog lidt bedre – 88 % af de små campusser vurderes i rapporten at have en tilfredsstillende relevans imod 78 % på de store campusser. Der nævnes flere eksempler på visionære udviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder og kommuner på erhvervsakademierne, f.eks. ”Fra afvikling til udvikling” i Thisted og kursusforløb om e-handel samt projektet ”RENT LIV” i Skive.

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution på baggrund af akkrediteringsrapporter og interview. Læs hele rapporten her.