Effekter af videregående uddannelse for faglærte

KORA, det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forksning har undersøgt effekten af videregående efteruddannelse af faglærte. Undersøgelsen, der er fra december 2013, viser store positive effekter. Hent rapporten her.

En faglært, der tager en videregående efteruddannelse får arbejde på et højere niveau og mere ansvar. Dermed kommer vedkommende hurtigt til at tjene 1-2.000 kr. mere om måneden. Det viser en afdækning, som KORA har lavet af samtlige faglærte, der begyndte på en videregående efteruddannelse i 2008.

For faglærte, der har taget en videregående efteruddannelse, stiger beskæftigelsesgraden med 2-3 procentpoint. Det kan fx skyldes, at nogle af de faglærte bliver opgraderet fra en deltids- til en fuldtidsstilling, eller at de går fra en midlertidig til en fast ansættelse.

For samfundet er der også tale om en gevinst. Når man sammenholder de udgifter og indtægter, som samfundet har haft i forbindelse med videregående efteruddannelse af de faglærte, ser det ud til, at investeringen er tjent hjem allerede efter 3-4 år.

Erhvervsakademierne tegner sig for 25% af optaget på de videregående efteruddannelser. Fokus er rettet mod gode jobs i den private sektor.