Digital Growhow – Erhvervsakademiernes svar på Call for Action

Danmark har alle muligheder for at få maksimalt udbytte af digitale teknologier i virksomhederne, på uddannelsesinstitutionerne og i den offentlige sektor i øvrigt. På mange parametre ligger Danmark flot i internationale sammenligninger af digitaliseringsgrad, men det er som om, at momentummet i udbredelsen og brugen af teknologierne er ved at blive tabt. De store centrale ryk er taget, og betingelsen for at vi kan rykke endnu længere er, at vi alle sammen bliver bedre til at bruge de digitale teknologier. Ny vækst vil stadig være digitalt båret i den forstand, at den sætter os i stand til at gøre ting, vi ikke kunne gøre før, og til at gøre kendte ting langt mere effektivt. Digitalisering er dermed en central forudsætning for yderligere vækst og velstand. Men vi er nødt til at få hele arbejdsstyrken med

Uddannelsesinstitutionerne spiller en nøglerolle i den videre udvikling som dem, der skal sikre, at de, der kommer ud på arbejdsmarkedet i de kommende år, kan være drivende i den videre digitalisering. Derfor er uddannelses- og forskningsministerens Call for Action et udtryk for rettidig omhu. Det handler om at vokse i bredeste forstand gennem digitalisering, men man skal selvfølgelig vide, hvordan man gør det. Vi har gjort os vore egne erfaringer på området i erhvervsakademisektoren, ligesom vi har gjort os mange tanker om, hvordan vi bedst kan forme den digitale fremtid, så den ikke tager magten fra os. Vi har anlagt et bredt perspektiv på den samlede opgave, vi som samfund står overfor. Vi kalder tilgangen for Digital growhow i uddannelse – læs den her.