Debat: Ahlers tager de rette skridt

Af Charlotte Lundblad, formand for Danske Erhvervsakademier

Indlægget er bragt i Børsen mandag den 29. april 2019

Digitale kompetencer og digital læring er titlen på en ny national handlingsplan fra Uddannelses- og Forskningsministeren, som vi fra erhvervsakademiernes side hilser velkommen. Etablering af et nyt nationalt center for digitale kompetencer og digital læring er en god idé, som vi gerne medvirker til at realisere. Det er vigtigt at det nye center etableres så det favner alle dele af de videregående uddannelser, herunder også de praksis- og erhvervsrettede uddannelser på erhvervsakademierne.

Der står mange gode ting i den nye handlingsplan, men det er vigtigt, at der også er fokus på mulighederne for at bruge digitalisering som et middel til at styrke efter- og videreuddannelse (EVU). Arbejdsmarkedets kommende kompetencebehov udvikler sig hastigt – de vil ikke kunne dækkes alene ved at udvikle uddannelserne af nye dimittender. Der er også brug for bedre og hyppigere læringsforløb for alle os andre, som er dimitteret, men stadig har brug for at uddanne os løbende. Livslang læring er ikke bare et slagord – det bliver i stigende grad en nødvendighed.

I vores sektor har vi en solid erfaring med at udvikle og udbyde digitale uddannelser – også på tværs af uddannelsessektorerne. Det er erfaringer vi gerne byder ind med. Vi har været i gang i flere år med at digitalisere vores undervisning, bl.a. i regi af sektorsamarbejdet SmartLearning, hvor vi går målrettet efter at udvikle sektorens online læringsunivers og udbrede kendskabet til det blandt underviserne. I samarbejde med CBS er vi på vej med et projekt om udvikling af digitale forløb i såkaldte soft skills (kommunikation, samarbejde, selvledelse, kritisk tænkning, professionel etik).