Cphbusiness har Danmarks bedste bestyrelse for uddannelsesinstitutioner

På Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København 6. november blev Cphbusiness kåret til bedste uddannelsesbestyrelse 2018. Bestyrelsesformand Charlotte Lundblad modtog hæderen på vegne af bestyrelsen.

Erhvervsakademiet Cphbusiness er en statslig selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet etableret i 2012 fra 4 store erhvervsskoler i Storkøbenhavn. Cphbusiness har i dag 8.000 studerende og mere end 450 medarbejdere fordelt på 36 danske og internationale uddannelser. Cphbusiness ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer.

Blandt de særligt værdiskabende aktiviteter fremhæver bedømmelsesudvalget den strategiske satsning påbegyndt i 2016 om at blive uddannelsesfrontløber i forhold til nye teknologier, disruption og eksponentiel vækst.

Bedømmelsesudvalget fremhæver, at bestyrelsen:

  • Har en ligelig kønsfordeling
  • Udpeger bestyrelsesmedlemmer efter kompetence i dialog med udpegningsberettigede organisationer
  • Har højt engagement og stor professionalisme
  • Anvender alle relevante bestyrelsesværktøjer.

 

Bestyrelsen repræsenterer således det bedste i sektoren, idet den gennem sin arbejdsform og bestyrelsesledelse samt i opfølgningen på strategi og økonomi ikke bare sikrer ro og retning om institutionen, men bidrager til reel værdiskabelse.

Som den erfarne bestyrelsesformand Lars Goldschmidt sagde ved prisuddelingen: ”God governance er ikke for sjov, det er værdiskabende”.

Kompetent bedømmelsesudvalg
Bedømmelsesudvalget består af professor Steen Thomsen, CBS, den erfarne bestyrelsesformand Lars Goldschmidt, samt sidste års prisvinder, fhv. bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyning, Henrik Müller.

Danmarks offentlige bestyrelser står bag prisen
Bag prisen står ”Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser” – et netværk af 14 bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer samt de tre partnere Pluss, EY og Horten. De ønsker med prisen at fremhæve bestyrelser, som viser, hvordan principperne for ”God Selskabsledelse” virker i praksis samtidig med, at bestyrelsen rent faktisk skaber værdi.