Svar på ministerens Call for Action

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har udsendt et call for action, hvor han beder om uddannelsesinstitutionernes bud på erfaringer, potentiale og barrierer for digitalisering. Formålet er at samarbejde om at øge de studerendes teknologiforståelse og sætte fokus på, hvordan teknologi i højere grad kan bruges i undervisningen og øge kvaliteten.

På erhvervsakademierne har vi længe arbejdet med både at uddanne digitalt og uddanne til et digitalt arbejdsmarked. Potentialerne er mange. Vi kan tilbyde uddannelse uafhængigt af geografi, tilbyde moduler og valgfag på tværs af akademier, tilbyde korte målrettede kurser og dele undervisningsmateriale.
Når vi taler digitalisering, er det vigtigt, at det ikke kun omfatter de unge på fuldtidsuddannelserne. De, der allerede er på arbejdsmarkedet, har og får brug for mere efter- og videreuddannelse. Med digitale uddannelser får de bedre mulighed for at kombinere arbejds- og familieliv med studie. Læs vores svar på ministerens  call for action