Flere optagne på de digitale uddannelser på erhvervsakademierne

De 9 erhvervsakademier kan i år optage stort set lige så mange studerende som sidste år. De unge har i høj grad valgt med både hjertet og hjernen og har haft fokus på jobmuligheder, når de har valgt uddannelse. Der har blandt andet været en øget søgning til uddannelserne automationsteknolog, optometri og finansbachelor, der har meget lav ledighed, ligesom Aarhus Maskinmesterskole også har optaget flere studerende i år.

På flere erhvervsakademier må man afvise studerende på de mest populære uddannelser. Det gælder for eksempel datamatikeruddannelsen, der er dimensioneret, selvom erhvervslivet efterspørger dimittenderne, og de unge søger uddannelsen.

Mange af erhvervsakademiernes digitale uddannelser har haft en stigning i optaget. Det er meget positivt, for i 2030 vil Danmark mangle 19.000 IT-specialister, viser en rapport fra Erhvervsstyrelsen. Samtidig er det bekymrende, at der er få af de tekniske korte uddannelser, der har en stigning i optaget. For Danmark kommer også til at mangle unge mennesker med en teknisk uddannelse.

Formand for Danske Erhvervsakademiers bestyrelse, Charlotte Lundblad, mener, der skal mere politisk fokus på at øge søgningen til de korte erhvervsrettede uddannelser: ”De seneste år har der været et stort politisk fokus på at få flere unge til at søge ind på IT-uddannelserne og de lange tekniske uddannelser, som fx ingeniøruddannelserne. Og man kan se på optaget, at det har haft effekt. Fra erhvervsakademiernes side gør vi en indsats for at sætte fokus på de mange muligheder, som en kort teknisk uddannelse giver, men af optaget kan vi se, at der er behov for, at der er endnu flere, der trækker med os i den rigtige retning og at det politiske fokus ikke kun er på de lange akademiske tekniske uddannelser, men også på de korte tekniske uddannelser.”

Uddannelsesstationerne
I foråret 2018 besluttede regeringen at oprette 10 uddannelsesstationer uden for de store byer – 6 af de 10 uddannelsesstationer ligger under et erhvervsakademi:

  • Automationsteknolog i Hedensted (Erhvervsakademi Dania)
  • Markedsføringsøkonom i Skjern (Erhvervsakademi Midtvest)
  • Produktionsteknolog i Nykøbing F (Erhvervsakademi Sjælland)
  • Datamatiker og innovation og entrepreneurship i Rønne (Cphbusiness)
  • Automationsteknolog i Fredericia (Erhvervsakademiet Lillebælt)
  • Serviceøkonom i Svendborg (Erhvervsakademiet Lillebælt)

 

Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers har omtalt uddannelsesstationerne som en test. Formand for Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium, Niels Egelund, opfordrer til tålmodighed i forhold til optaget på uddannelsesstationerne: ”Erhvervsakademierne bruger sammen med det lokale erhvervsliv rigtig mange ressourcer på at løfte vores opgave med at sikre uddannelser og kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Men det tager tid. På baggrund af optaget tillader jeg mig at være optimistisk, men jeg vil også opfordre til uddannelses- og forskningsministeren til at have tålmodighed, så vi kan arbejde langsigtet og vænne de unge til, at man også kan læse en videregående uddannelse uden for de store byer og tæt på de virksomheder, der virkelig har brug for deres kompetencer.”

Optaget på uddannelsesstationerne er ikke opgjort endnu, da de studerende optages på hovedcampus og derefter vælger uddannelsesby. Det er dog meget positivt, at der er en stigning på flere af uddannelserne, og det er vores håb, at de unge vil vælge de nye uddannelsessteder, så uddannelsesstationerne kommer godt for start.

Optag på erhvervsakademierne

Optag 2017 Optag 2018 Ændring i %
Optag gennem den koordinerede tilmelding 10.314 10.181 -1 %
Optag top op-uddannelser 2438 2547 4,5 %
Optag Aarhus Maskinmesterskole 214 240 12 %

 

Optaget gennem den koordinerede tilmelding omfatter erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser. Tallene er hentet fra Ministeriet for Uddannelse og Forsknings notater om optag den 27. juli 2018. Top op-uddannelserne er 1½-årig uddannelser, der bygger videre på en erhvervsakademiuddannelse og fører til en professionsbacheloruddannelse. Optagelsen på disse uddannelser forestås af de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Kontakt
Formand for bestyrelsen Charlotte Lundblad, mobil 29 23 47 11
Formand for rektorkollegiet Niels Egelund, mobil 20 90 52 50
Sekretariatschef Michael Rugaard, mobil 23 28 15 48