Lad os dræbe en myte: Erhvervsuddannelser er også et springbræt til videregående uddannelse

Dette indlæg er bragt i Jyllandsposten den 29. marts 2018

Af Charlotte Lundblad, bestyrelsesformand for Danske Erhvervsakademier, Kasper Palm, forbundssekretær for Dansk Metal og Mattias Tesfaye, erhvervsuddannelsesordfører (S)

En sejlivet myte har levet for længe. Den går på, at en erhvervsuddannelse giver unge en faglig profession, mens en gymnasial uddannelse er springbrættet til at læse på en videregående uddannelse.

Konsekvensen er til at tage at føle på. Alt for få med høje boglige karakterer i folkeskolen tager en erhvervsuddannelse. Det viser en tidligere undersøgelse fra tænketanken DEA: Kun 1 ud af 100 elever med et gennemsnit over 8 i 9. klasse valgte ifølge den en erhvervsuddannelse. Det er dybt problematisk.

Og derfor skal vi gøre op med den myte. Både fordi den enkelte unge med hænder og hoved skruet ordentligt på mister muligheder i livet, hvis de vælger forkert på grund af uvidenhed. Og fordi vi som samfund går glip af talent, der kan udvikle os som produktionsland til gavn for vækst, eksport og beskæftigelse.

For hvis du har kloge hænder, men også gerne vil læse videre – enten fordi du ønsker at blive selvstændig håndværksmester eller bruge yderligere uddannelse i en større virksomhed – så er en erhvervsuddannelse den rette vej.

Præcis ligesom erhvervsuddannelserne er den korte og direkte vej til beskæftigelse som smed, elektriker, tømrer, kontoruddannet eller noget helt femte faglært, så giver de nemlig også adgang til bl.a. erhvervsakademier og maskinmesterskoler. Her får studerende en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Og efter det er der ofte også mulighed for at tage en kandidatuddannelse, hvis de har lysten og evnerne.

Når det er sagt, er der ikke nogen tvivl om, at for den enkelte unge kan den ene ungdomsuddannelse være bedre end den anden. Nogle er boglige og kan knapt slå et søm i, og for dem er gymnasiet ofte den rette vej.

Men lad os håbe, at de seneste tal for søgning mod ungdomsuddannelser, hvor omkring 19 procent – og dermed et procentpoint flere end sidste år – har søgt mod erhvervsuddannelserne, er udtryk for, at unge og forældre er ved at få øjnene op for mulighederne med EUD og EUX.

Vi må dog også være ærlige: Hvis vi for alvor skal komme op imod målsætningen om, at 30 procent skal søge erhvervsuddannelserne i 2025, skal vi blive meget bedre til at fortælle de unge og deres forældre, at erhvervsuddannelser også åbner døre til videreuddannelse.

Heldigvis taler tallene deres eget helt tydelige sprog.

Allerede i dag har faglærte i Danmark både gode beskæftigelsesmuligheder og en ordentlig løn, og det kan kun forventes at blive bedre for den enkelte faglærte. En analyse fra AE-rådet viste således sidste år, at der i 2025 vil mangle en kvart million i den gruppe af yngre faglærte, som skal tage over efter ældre faglærte på vej mod pensionen.

Dertil kommer, at der ikke bare er gode muligheder for at læse videre direkte efter afsluttet EUD eller EUX, eller når man har været på arbejdsmarkedet som faglært i en årrække – det kan også i den grad betale sig for den enkelte at tage en uddannelse på fx et erhvervsakademi eller en maskinmesterskole. Det viser en anden analyse, som AE-rådet lavede for nylig.

Metalarbejdere, der videreuddanner sig, oplever således en årlig indkomststigning på 75.000 i gennemsnit allerede det første år efter endt videreuddannelse. Og arbejdsløsheden er 8 procentpoint lavere for de videreuddannede.

AE-rådets beregning viser tilmed, at fordi højere løn betyder højere skattebetaling, og lavere ledighed betyder færre udgifter til overførselsindkomster, så bidrager en videreuddannet faglært i gennemsnit med 40.000 kroner mere om året til samfundskassen.

Det er fakta. Men fakta som alt for få kender.

Samtidig med, at det er vigtigt, der bl.a. tages initiativer i Folkeskolen for at sikre mere fokus på de praktiske fag, har vi– på tværs af Christiansborg, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner – derfor også et ansvar for, at de fakta kommer ud til unge og forældre, så vi én gang for alle får slået den sejlivede myte ihjel.

Erhvervsuddannelserne giver præcis lige så gode muligheder i livet som en gymnasial uddannelse – både ved at give direkte adgang til arbejdsmarkedet og ved at give adgang til videreuddannelse på et af Danmarks mange erhvervsakademier.