Erhvervsuddannelser giver mulighed for videreuddannelse

Dette indlæg er bragt i Altinget den 14. marts 2018

Af Niels Egelund, formand for rektorkollegiet, Danske Erhvervsakademier

Politikere, eksperter og debattører kappes i denne tid om, hvem der kan sige og gøre mest for, at erhvervsuddannelserne styrkes, og at flere tager en erhvervsuddannelse. Senest lancerede en samlet opposition 20/2 en ti-punktplan for at sikre de praktiske fag i folkeskolen.

Lige så glædeligt det er, ligeså bemærkelsesværdigt er det, at der mangler et helt centralt led i hele italesættelsen af erhvervsuddannelserne som en vej til et spændende arbejdsliv og høj indtægt.

Rigtig mange unge vælger jo netop en gymnasial uddannelse, fordi det er adgangsbilletten til videregående uddannelser. Den ambition hos unge mennesker skal vi som samfund og uddannelsesinstitutioner bakke op om.

Derfor er det også afgørende, at vi husker at fortælle de unge, at præcis som en erhvervsuddannelse kan gøre dem til en af de faglærte, vores samfund kommer til mangle i fremtiden, så er det også en dør til at læse videre, hvis det er det, den enkelte unge ønsker.

Alle med en treårig erhvervsuddannelse og de nødvendige enkeltfag kan nemlig optages hos os på erhvervsakademierne. Enten direkte efter endt erhvervsuddannelse eller – som mange også gør – efter en årrække på arbejdsmarkedet.

Og det vil vel og mærke give dem de kompetencer, vores private arbejdsmarked skriger på. Det kan være inden for IT som fx datamatiker eller byggesektoren som fx bygningskonstruktør – for ikke at tale om el-installatør, finansøkonom og en række andre uddannelser, det private erhvervsliv ikke kunne leve uden.

Som den naturlige videreuddannelse for talentfulde unge med en erhvervsuddannelse i rygsækken, er det nemlig i erhvervsakademiernes DNA at arbejde tæt sammen med erhvervslivet i hele landet om at udvikle og tilpasse vores uddannelser til virksomhedernes ønsker og behov.

Det betyder, at vores dimittender har de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. Og det giver muligheder for den enkelte unge og stor værdi for hele samfundet. 90% af vores dimittender i beskæftigelse er ansat i det private. Og blandt de over 10.000 virksomheder, som erhvervsakademier samarbejder med over hele landet – om alt fra praktikaftaler til case-samarbejder og efteruddannelse – er der en signifikant højere jobvækst end i andre virksomheder.

Derfor dette venlige opråb til politikere, eksperter og debattører: Der er et missing link i jeres opråb til de unge. I skal tale op til de unges drømme – både dem der vil være faglærte og dem, der vil læse videre. På erhvervsakademierne er vi klar til at give danske unge mulighed for at forfølge deres drømme.