Erhvervsakademierne spiller central rolle i teknologipagten

De danske virksomheder har brug for tekniske og digitale kompetencer og allerede i dag kan uddannelsesinstitutionerne ikke følge med efterspørgslen. Regeringen har derfor iværksat en ambitiøs teknologipagt, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet med konkrete projekter skal være med til at sikre kompetencer til fremtiden. Det er en opgave erhvervsakademierne ser frem til at medvirke til at løfte i samarbejde med blandt andet virksomhederne, og flere af akademierne deltager allerede med projekter.

Erhvervsakademierne er født i et samarbejde mellem videregående uddannelse og virksomheder. Praktik er en fast del af uddannelserne, og de virksomheder, der samarbejder med et erhvervsakademi, har højere vækst i beskæftigelsen end de virksomheder, der ikke samarbejder med et erhvervsakademi. De erfaringer vil erhvervsakademierne bringe ind i arbejdet med teknologipagten, så vi kan skabe et endnu stærkere samarbejde mellem tekniske og digitale uddannelser og virksomheder.

Et eksempel på et projekt er ”Digital Vækstkultur” på Erhvervsakademi Aarhus, som identificerer og udvikler konkrete digitale muligheder i små og mellemstore virksomheder. Et andet eksempel er Erhvervsakademi Danias projekt ”Droner i fremtidens tekniske job”, som har til formål at understøtte, at fremtidens teknologier er til stede i de danske såvel private som offentlige virksomheder, herunder at viden om mulighederne i at anvende droner som et teknisk arbejdsredskab er udbredt.

Efter og videreuddannelse
Det er ikke kun de unge, der skal uddanne sig inden for de tekniske og digitale område. Erfarne medarbejderkan med fordel deltage i efter- og videreuddannelse og dermed opnå de krævede kompetencer til gavn for sig selv og virksomhederne. Med efter- og videreuddannelse kan vi således nå langt og sikre, at både medarbejdere med erhvervsuddannelse og videregående uddannelse får den nyeste tekniske og digitale viden. Erhvervsakademierne er den største efter- og videreuddannelsespartner på det private arbejdsmarked og arbejder strategisk med at øge efteruddannelsesaktiviteterne, særligt på det tekniske område.

Christian Mathiasen udpeget til Teknologipagtrådet
Rektor på Erhvervsakademi Aarhus, Christian Mathiasen, er sammen med 13 andre udpeget til Teknologipagtrådet, der skal stå i spidsen for teknologipagten. Christian Mathiasen glæder sig meget til at arbejde i Teknologipagtrådet og til at bidrage til at tiltrække flere unge til de tekniske og digitale uddannelser.

”Det, der er helt afgørende for, om vi kan tiltrække unge til de digitale og teknologiske uddannelser er, at de unge kan se konkrete muligheder. Vi skal ikke tale om ”digitale og tekniske kompetencer” – det er alt for fjernt. Vi skal tale om kodning, om robotter og om samarbejde med rigtige virksomheder.”

Læs mere om teknologipagten