Hvis erhvervsakademierne ikke fandtes, måtte vi omgående opfinde dem

Tidligere minister, Bertel Haarder, skriver (Politiken 30/1)  i anledning af erhvervsakademiernes 10-års fødselsdag, at:

“Erhvervsakademierne giver håb om, at vi ikke ender som Korea og snart også Japan, hvor akademikersnobberiet har ført til, at alt for mange børn stresses i et bogligt og akademisk ræs for at kvalificere sig til universitetet – hvorefter de bliver skuffede, når de ikke kan få de jobs, de har uddannet sig til.”

“Erhvervsakademierne er med rette stolte af deres tætte samarbejde med og forankring i det lokale erhvervsliv. De bygger bl.a. bro mellem ungdomsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser, og de er på den måde en trædesten for de unge, hvor en lang videregående uddannelse ikke ligger lige for.”

“De er blevet et stort, holdbart og uundværligt element i de danske videregående uddannelser.”