Et og nul kan skabe stor vækst i byggebranchen

Byggebranchen er enorm på verdensplan – men er paradoksalt nok en af de mindst digitaliserede sektorer. Det skal der ændres på, for potentialet for effektivisering og øget omsætning ved at indføre et binært mindset i sektoren, er enormt. Den rådgivende arkitektvirksomhed White Arkitekter A/S var blandt deltagerne på anden workshop i udviklingsforløbet ’Digital Vækstkultur’, som har fokus på videndeling om digitale teknologier i Region Sjællands bygnings- og konstruktionsvirksomheder. De deltagende virksomheder ser mange muligheder for vækst gennem digitalisering.

I et stort lyst lokale på Erhvervsakademi Sjællands afdeling i Næstved sidder medarbejdere fra regionens byggevirksomheder samlet til anden workshop i det gratis forløb ’Digital Vækstkultur: Få succes med BIM’. Bag begrebet BIM gemmer sig teknologien Bygnings Informations Modellering. Blandt deltagerne er de to bygningskonstruktører Mathias Roth og Søren Ahrendt fra virksomheden White Arkitekter A/S – og de er helt skarpe på, hvad de vil have ud af workshop-forløbet: Inspiration og videndeling udvikler nye processer – og produkter.

-’Det er vigtigt at deltage i et godt initiativ som det her, fordi det er svært at finde tid til at videndele og tænke helt ud af boksen i hverdagens travlhed med projekter. Her møder vi kollegaer, der står med de samme muligheder og udfordringer som os. Vi har anvendt BIM-teknologi i over 8 år og forventer i løbet af ’Få succes med BIM’ at rykke videre i vores ambition om at kunne sammentænke og anvende alle de teknologier, vi allerede har ved hånden i dag: 3D, smartphones, VR, droner og tegneprogrammer som værktøj til fx at opmåle byggegrunde virtuelt og fx skabe digitale modeller hurtigt og integrere virtual reality som katalysator for mere effektive processer og salg af ekstraydelser,’ forklarer Søren Ahrendt.

Guldet ligger i virtual reality

Sørens kollega i White Arkitekter A/S, Mathias Roth, supplerer: -’VR ligger lige til højrebenet som værktøj med et enormt vækstpotentiale i vores branche. Der er mange gevinster for både os og kunderne at hente ved at integrere VR og andre digitale teknologier. I dag skal der bruges tid på fysiske modeller. Med VR vil man kunne invitere kunden ind i selve det kommende byggeri – og tilrette modellerne med det samme. Det effektiviserer processen og sikrer, at brugerne får det mest optimale byggeri i sidste ende.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Søren Ahrendt og Mathias Roth, White Arkitekter A/S.

Få succes med BIM fortsætter

-’I en branche, der ikke er synderligt digitaliseret, når man ser på flow og processer, er der store potentialer for udvikling og vækst, og det har virksomhederne her på kurset indset. Deres udfordringer er forskellige, men de har alle det tilfælles, at de ved, at de skal udvikle sig digitalt for at blive endnu mere konkurrencedygtige. Vi er glade for, at regionens virksomheder har taget imod tilbuddet om at sparre, videndele og få inspiration hos EASJ til at fremme en digital vækstkultur. Vi samarbejder tæt med virksomheder i alle de brancher, vi uddanner dimittender til – bl.a. bygningskonstruktører. Vores 25 videregående uddannelser er dynamiske, fordi vi hele tiden søger feedback fra erhvervslivet til, hvordan undervisningen holdes praksisnær. Det er til gavn for både erhvervene og de studerende, virksomhederne aftager i praktik og job, når de er færdige på EASJ, ’ siger adjunkt Jonas Lynge Nielsen, der er af underviserne i forløbet Digital Vækstkultur.

FAKTA: ’Digital Vækstkultur – Få succes med BIM’ er et gratis tilbud til Region Sjællands smv’er inden for bygge- og anlægsbranchen. Forløbet er støttet af Erhvervsstyrelsen og Den Europæiske Socialfond.

Få mere information på https://www.easj.dk/succes-med-bim/

Kommunikationsleder ved Erhvervsakademi Sjælland.