Multimediedesigneruddannelsen opruster for at imødekomme virksomheders krav om digitalt kompetente medarbejdere

Danske virksomheder efterspørger i stigende grad digitalt uddannede medarbejdere til at sikre digitale brugeroplevelser, dataforståelse og udvikling af digitale platforme. Det vil udbyderne af multimediedesigneruddannelsen nu sikre igennem et tættere samarbejde med virksomheder og en ny revideret studieordning.

Målet er at skabe det perfekte match mellem erhvervslivets efterspørgsel på digitale kompetencer og nyuddannede multimediedesignere fra de 10 udbydere af uddannelsen i Danmark. En ny revideret studieordning fra 1. august og et tættere parløb med erhvervslivet skal sørge for, at multimediedesignerne i højere grad får de digitale kompetencer, som virksomhederne aktuelt og løbende efterspørger.

”Vores primære opgave er at uddanne vores studerende til relevante jobs indenfor digitale medier, hvor de er i stand til at producere digitalt indhold og digitalt design, sikre optimale brugeroplevelser samt udvikle og programmere digitale løsninger. Mange virksomheder står i kø for at få praktikanter, og da der er begrænsning i optaget på uddannelsen i hele landet, vil vi formentlig opleve en skærpet konkurrence om de digitale talenter blandt virksomhederne fremover. Vores opmærksomhed lige nu er rettet mod at give vores studerende de helt rigtige kompetencer, så de kommer ud og skaber værdi i virksomhederne.”, siger Niels Henrik Juul Hansen, uddannelseschef på digitale medier, Erhvervsakademi Aarhus samt formand for netværket af udbydere af multimediedesigneruddannelsen

Forskningsprojekt afdækker virksomheders behov

Udbyderne har siden august 2016 været i dialog med mere end 50 virksomheder og dimittender for at undersøge deres behov for digitale kompetencer. Et netop afsluttet forskningsprojekt på Erhvervsakademi Aarhus har desuden afdækket virksomheders behov og dimittendernes kompetencer for at sikre, at dimittender fra multimediedesigneruddannelsen i stigende grad får udviklet de specifikke kompetencer, som virksomhederne aktuelt efterspørger i en digital tid i hastig forandring. Undersøgelserne har haft fokus på at klarlægge, hvad der skal til for at endnu flere dimittender kommer i beskæftigelse.

Multimediedesigneruddannelsen blev etableret i 2000, hvor virksomhederne havde andre digitale behov end i dag. Udbyderne har løbende tilpasset og justeret uddannelsens faglige indhold, men den stigende specialisering inden for digitale kompetencer er den primære årsag til, at uddannelsens profil nu skærpes.

”På mange områder har vi skåret uddannelsens faglige indhold til, så de studerende får bedre mulighed for at få mere rutine i de væsentligste kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Virksomhederne fremhæver, at vores dimittender kan løse mange forskellige opgaver fra første dag på jobbet, men med den hastighed teknologier og metoder udvikler sig, ønsker de også, at fremtidens multimediedesignere kommer mere i dybden med bestemte teknologier og metoder”, siger Niels Henrik Juul Hansen.

Virksomhederne i undersøgelsen og forskningsprojektet har efterspurgt en række tiltag, som bliver imødekommet med en ny revideret studieordning, der træder i kraft fra august 2017:

  • Fuldt fokus på produktion af indhold til digitale medier og produktion af digitalt design
  • Mere fokus på frontendudvikling og mindre på backendudvikling
  • Mere fokus på dataforståelse og dataanvendelse og mindre på databaseudvikling
  • Endnu mere fokus på brugercentreret digitalt design og digitale brugeroplevelser

 

Virksomhederne efterspørger også, at de studerende fra uddannelsen i højere grad specialiserer sig gennem de to år, som multimediedesigneruddannelse varer. I fremtiden vil de studerende få endnu bedre mulighed for tidligt at finde en vinkel på uddannelsen, som kan lede til en specialisering.

Man kan uddanne sig til multimediedesigner hos disse 10 udbydere:

Københavns Erhvervsakademi

Copenhagen Business School

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiet Lillebælt

IBA Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Dania

University College Nordjylland

Kontakt:

Niels Henrik Juul Hansen, uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus samt formand for netværket af udbydere

Email: niha@eaaa.dk

Telefon: 7228 6327

Link til profil: http://www.eaaa.dk/kontakt/find-medarbejder/niels-henrik-juul-hansen/

Frederikke Bender, uddannelseschef, Københavns Erhvervsakademi samt næstformand for netværket af udbydere

Email: fbe@kea.dk

Telefon: 2120 1294