Digitaliseringsprojekt i erhvervsakademisektoren skudt i gang

Projektet “Kvalitet og relevans i undervisningen i det 21. århundrede (KRU)” er nu i gang. Projektet har til formål at sikre fælles digitalisering på tværs af erhvervsakademierne og dermed sikre relevans, kvalitet og større effektivitet og både Styregruppe og projektorganisation er nu på plads. Med andre ord – arbejdet med det fælles digitaliseringsprojekt i erhvervsakademisektoren er gået i gang.

Projektorganisation etableret

Projektorganisationen er nu på plads og en Styregruppe med repræsentanter fra stort set alle erhvervsakademier og UCN og VIA er etableret. Styregruppen afholdt første møde den 14. juni 2017, hvor projektets strategiske retning og succeskriterier blev fastlagt. Formanden for Styregruppen Rasmus Borregaard Hall fra EA Dania udtaler: “Vi ønsker først og fremmest at styrke den studerendes læring og understøtte en udvikling, hvor anvendelsen af online læringselementer medvirker til, at et bredt udsnit af vores uddannelser bliver tilgængelige for studerende, som ellers er afskåret fra at gennemføre på grund af for eksempel geografiske begrænsninger. Gennem øget fleksibilitet kan vi sikre livslang og kompetencegivende uddannelse også i yderområderne”.

Fælles digitaliseringsprojekt med to initiativer

SmartLearning som på vegne af Erhvervsakademisektoren har søgt og fået 5 mio. DKK fra undervisningsministeriet er projektejer for det fælles digitaliseringsprojekt. Projektet fokuserer på især to initiativer:

Læringscentre: retænkning af det digitale læringsrum med lokal forankring – dvs. eksperimenter med lokale læringscentre som understøtter digitale læringsforløb på uddannelserne Serviceøkonom og Finansøkonom.

Læringsforløb: udvikling af digitale nationale forløb og skaleret undervisning – dvs. eksperimenter med og udvikling af nationale, tværgående digitale undervisningsforløb på uddannelserne Bygningskonstruktør og Serviceøkonom.

Projektdeltager i initiativet vedr. læringscentre Jane Hansen fra EAL udtaler blandt andet at: “Vi har arbejdet med tanken om at genoplive det gamle mesterlærebegreb i en 3.0-version. Aftagerne til serviceøkonomer er i en benhård driftssituation, som ikke levner tid eller ressourcer til uddannelse, og ofte forfremmes dygtige fagfolk til de mere strategisk og administrativt tunge poster derfor uden kompetenceudvikling. Ved at bruge de nye teknologier tænker vi at kunne nå ud til en målgruppe, som i dag ikke uddanner sig videre i et samlet forløb ved at tilbyde at blive i ansættelsen og bruge jobindholdet direkte ind i et længerevarende læringsforløb”.

 

Om projektet

Projektets mål er at understøtte relevans og kvalitet i uddannelserne, så de studerende får digitale færdigheder og kompetencer, der matcher de opgaver, fremtidens job byder på.

Projektet omfatter alle ni erhvervsakademier samt UC Nordjylland og VIA UC.

Projektet ledes af SmartLearning, der udbyder online-deltidsuddannelser på akademi- og diplomniveau, og har til opgave at bidrage til, at de ni erhvervsakademier til enhver tid er bedst muligt klædt på til at anvende den seneste teknologi og pædagogik inden for e-læring.

Projektet løber frem til udgangen af 2019.

I initiativet vedr. læringscentre deltager EAL, EA DANIA, EASJ, EAMV, EASV, Cphbusiness, UCN

I initiativet vedr. læringsforløb deltager EAL, EA DANIA, EASJ, EAMV, EASV, Cphbusiness, KEA, UCN, VIA

Kontakt

Centerchef, Tue Bjerl Nielsen, tlf.: 3615 4534, tbn@smartlearning

Projektleder, Katja Wæver, tlf.: 3615 4841, kawa@cphbusiness.dk