Fremgang for tekniske uddannelser men afviste på IT-uddannelserne

Igen i år er det lykkedes at tiltrække flere studerende til de tekniske uddannelser på erhvervsakademierne. Samtidigt har de uddannelsessøgende taget godt imod nye uddannelsesudbud på installatør- og automationsteknologområdet. De tekniske erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser har oplevet en fremgang på 3%, hvilket er det højeste for nogen uddannelsesgruppe i år.

Erhvervsakademierne kunne sagtens optage flere studerende på de IT-uddannelser, som erhvervslivet efterspørger flere dimittender fra. Uddannelsesdimensioneringen og loftet over optaget på de engelsksprogede uddannelser betyder imidlertid, at erhvervsakademierne har måttet afvise ansøgere til IT-uddannelserne.

Charlotte Lundblad, som er formand for Danske Erhvervsakademiers bestyrelse og global HR- Director i den internationale IT-virksomhed DXC Technologies siger: ”De tekniske uddannelser er meget efterspurgte i erhvervslivet, og det er afgørende for virksomhedernes vækst at der uddannes flere teknikere med korte og mellemlange uddannelser. Det har senest Danmarks Vækstråd påvist. IT-uddannelserne lider imidlertid under dimensioneringen, som er meget tilbageskuende. Der er brug for flere datamatikere, og hvis vi fik lov, kunne vi godt tage flere ind”.

Niels Egelund, som er formand for Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium og rektor på IBA i Kolding, siger: ” Årets samlede optag på erhvervsakademierne er på trods af nedgangen nok det bedst opnåelige. Vi har tidligere haft meget høje vækstrater, men er nu underlagt flere begrænsninger end tidligere. Jeg er dog glad for, at vi i denne situation kan fastholde fremgangen i optaget på vore tekniske uddannelser.

 

Det samlede optag på erhvervsakademierne er:

2010 2015 2016 2017 Ændring fra 2016 til 2017      
 

Optagne i alt*

 

7.501

 

10.879

 

10.916

 

10.314

602 personer, svarende til en nedgang på 5,5%

 

* Kilde: KOT hovedtal, www.ufm.dk

Hertil kommer optaget på top-op uddannelserne, som i 2017 udgør 2.452 personer.

 

Kontakt

Niels Egelund (formand for rektorkollegiet): 2090 5290

Charlotte Lundblad (formand for bestyrelsen): 2923 4711

Michael Rugaard (sekretariatschef): 2328 1548