De sidste dimittender takkede af i Hadsten

Forleden dimitterede de sidste teknologisk uddannede fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten, for efter sommerferien rykker hele campusset til Randers

Siden 2009 har Erhvervsakademi Dania tilbudt teknologiske videregående uddannelser i Hadsten. Forleden blev der sat et punktum, for her dimitterede de sidste studerende fra erhvervsakademiet. Efter sommerferien flytter uddannelserne, de studerende og medarbejderne til Randers, hvor de bliver en del af Erhvervsakademi Danias eksisterende campus, som udvides for at lave mere plads og bedre rammer.

Andreas Schou har allerede fået et job som færdiguddannet el-installatør. Foto: Dania

En af dem, som dimitterede, er 25-årige Andreas Schou fra Viborg. Han kan nu kalde sig el-installatør med fast job som projektlederassistent hos Bravida. Et job, han er startet på allerede inden dimissionen.

”Jeg startede på studiet, fordi jeg gerne ville have mere teoretisk viden, og fordi jeg gerne ville om på den anden side af skrivebordet og være leder,” fortæller Andreas Schou, som, før han læste til el-installatør, var elektriker og havde en hhx-studentereksamen.

Mange af de nyuddannede fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten har ligesom Andreas Schou allerede fået et job. Han mener, at det skyldes det høje faglige niveau, som handler om andet end det tekniske.

”Allerede nu kan jeg mærke, at jura og økonomi fylder meget i mit job, så jeg er ret sikker på, at den stærke tekniske viden blandet med de merkantile fag på studiet er årsag til, at jeg har fået et job med det samme,” reflekterer han.

Headhunterne skal være hurtige

I alt dimitterede 50 studerende fra de fire teknologiske videregående uddannelser til el-installatørVVS-installatør, energiteknolog og automationsteknolog. Og alle 50 kommer i job lynhurtigt. I hvert fald hvis man skal tro Studieleder Stig Ilkrones forudsigelser.

”Efter i dag kommer arbejdslivet, og mange arbejdsgivere mangler kvalificerede medarbejdere. Vi kan faktisk ikke uddanne så mange, som erhvervslivet efterspørger, så jeres mulighed for at finde drømmejobbet er stor og inden for rækkevidde,” sagde studielederen i sin tale til dimittenderne.

nyhed

Den sidste årgang af færdiguddannede fra Danias campus i Hadsten. Foto: Dania

Siden de teknologiske uddannelser i 2009 gik fra at have hjemme på Den Jyske Håndværkerskole til at være en del af den videregående uddannelsesinstitution Erhvervsakademi Dania, er 448 dimitteret derfra.

I Randers gør man sig klar

Lidt mod nord i Randers er man i fuld gang med at gøre campusset klar til at tage imod de teknologiske uddannelser, så de studerende i fremtiden kan dimittere herfra.

Gravemaskinerne er ved at grave ud til det, der skal blive en intelligent tilbygning med atriumgård, åbent kantineområde og hightech undervisningslokaler.

”Der er ingen tvivl om, at vores studerende vil få et bedre lærings- og studiemiljø i Randers. Det bliver et fagligt løft af dimensioner fx at kunne opleve, hvordan for lavt iltniveau opleves på egen krop. Og det betyder meget for det sociale, at blive en del af et stort campus med 1000 studerende,” fortæller studieleder Stig Ilkrone begejstret.

Den nye bygning forventes færdig i foråret 2018 og indtil da bliver der opsat luksuspavilloner, som vil være undervisningslokaler, der bliver taget i brug ved spidsbelastninger.