EA-Viden går i luften

De danske erhvervsakademier har fået en fælles vidensportal de forsknings- og udviklingsprojekter, erhvervsakademierne laver til og med erhvervslivet.  Det er her vi viser hinanden og omverdenen, hvad vi skaber af ny, praksisnær viden. EA Viden er relevant for både ledelse, projektledere, undervisere, studerende m.v. Den vil gøre det nemmere for:

  • Virksomheder at finde projekter, vidensprodukter og nye samarbejdspartnere.
  • Medarbejdere at finde kollegaer og projektpartnere på tværs af institutioner og regioner.
  • Vidensinstitutioner at finde den nyeste viden fra erhvervsakademierne.
  • Projektledere at dokumentere og synliggøre deres projekter overfor erhvervslivet og andre interessenter.
  • Studerende at finde eksperter, fagviden, projektsamarbejder m.v.

 

Portalen fejret ved reception

Tirsdag den 25. april blev den nye portal for erhvervsakademiernes forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter offentliggjort og fejret ved en reception. Her blev der fortalt om baggrunden for oprettelse af portalen og vist, hvad den kan bruges til.

Formand for rektorkollegiet Niels Egelund bød velkommen, ønskede til lykke med resultatet og gav derefter ordet videre til Jens Lautrop Nørgaard. Jens er forskning- og udviklingschef på Erhvervsakademi Sjælland og i denne sammenhæng repræsenterede det forskningspolitiske udvalg i Danske Erhvervsakademier.

En bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har muliggjort portalen. Formålet med den er at synliggøre erhvervsakademiernes forsknings-, udviklings-, og innovationsprojekter både overfor ministeriet, politikere og andre interessenter, men også på tværs af erhvervsakademierne, så underviserne i langt højere grad kan drage nytte af den viden, der produceres i sektoren.

Efter indledningen præsenterede Kirsten Warming fra KEA og Stine Linde fra Erhvervsakademi Sjælland portalen og den funktioner. På forsiden kan man lade sig inspirere af projekterne – de nyeste står øverst. Man kan også søge på et bestemt erhvervsakademi eller et emne, man ønsker at vide mere om. Hvert projekt bliver præsenteret kort og med oplysninger om projektperiode, samarbejdspartnere og projektansvarlig. Ønsker man yderligere information om projektet, kan man klikke videre og læse mere detaljeret om indhold, metode mm.