Ny formand og genvalg af næstformand for Danske Erhvervsakademiers bestyrelse

På Danske Erhvervsakademiers ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 25. april valgte bestyrelsen med umiddelbar virkning Charlotte Lundblad som ny formand, idet den hidtidige formand, Peter Zinck, havde valgt at trække sig.

Charlotte Lundblad er ansat i DXC Technology, hvor hun er global HR direktør for Health Care og Insurance samt administrerende direktør for den danske del af DXC Technology. Charlotte Lundblad er ligeledes formand for erhvervsakademiet Cphbusiness. Bestyrelsen har med valget af Charlotte Lundblad lagt vægt på at få en formand, som er centralt placeret på aftagerside.

Johanne Gregersen, afdelingsformand for Teknisk Landsforbund SydVest og bestyrelsesformand for EA SydVest, er af bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier genvalgt som næstformand. Bestyrelsen har med valget lagt vægt på at sikre et godt forhold til arbejdsmarkedets parter gennem en næstformand, som er centralt placeret i det faglige system, og på at sikre kontinuiteten i foreningsformandsskabets arbejde.