Ny uddannelse godkendt

Helt ny uddannelse i fødevareteknologi, innovation og applikation godkendt. Professionsbachelor i finans foreløbig godkendt til udbud i Holstebro.

Fødevareteknologi, innovation og applikation

Erhvervsakademi Aarhus har søgt om en helt ny uddannelse i fødevareteknologi, innovation og applikation.

Uddannelsen skal kvalificere de studerende til arbejde med problemstillinger og udviklingspotentialer inden for fødevareproduktion. Arbejdsområder for den færdiguddannede er for eksempel afprøvning af nye ingredienser, udvikling af produktionsmetoder, risikovurdering af forsøgsproduktionerne, risikoanalyse af produktionen, kontakt til leverandører, kunder og myndigheder og som produktionsleder.

Finansbachelor – er der behov for flere udbud?

Ja, det mener 5 erhvervsakademier i hvert fald. Der er en stor efterspørgsel på finansbachelorer lokalt, og derfor har flere erhvervsakademier søgt om at få lov til at udbyde finansbacheloruddannelsen. RUVU anerkender behovet, men vurderer, at det dækkes med det nuværende udbud, hvor optaget er stigende. Rådet anbefaler derfor at afvente og se, om udbuddet ikke på længere sigt kommer til at matche efterspørgslen. Efterspørgsel på bankrådgivere i Vestjylland er dog så markant, at RUVU har foreløbig godkendt et nyt udbud i Holstebro. Det er de seneste arbejdsmarkedsdata fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som viser, at der aktuelt er mangel på bankrådgivere i Vestjylland, der har overbevist RUVU.

Afgørelserne om afslag vækker undren hos Danske Erhvervsakademier, da erhvervsakademierne i høj grad uddanner til et regionalt arbejdsmarked. En undersøgelse fra efteråret 2015 viser således, at op mod 80 % af erhvervsakademiernes dimittender er bosat i samme kommune eller en nabokommune til der, hvor de er uddannet. Det er dermed ikke realistisk, at dimittender fra København vil søge job længere ude på Sjælland, eller at Erhvervsakademi Aarhus kan imødekomme efterspørgslen i Hobro og Silkeborg.

Godkendelsesprocessen – hvem er RUVU

RUVU (Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser) behandler ansøgninger om nye uddannelserog udbud. RUVU’s medlemmer er udpeget af ministeren og skal tilsammen have en bred indsigt i videregående uddannelser og kendskab til udviklingen i kompetencebehovene på det danske arbejdsmarked. Rådet vurderer, om der er et samfundsmæssigt behov for uddannelserne og sammenhængen med øvrige uddannelser. Efter indstilling fra RUVU træffer uddannelses- og forskningsministeren afgørelse. Der er 3 afgørelsesmuligheder:

  • Afslag gives, hvis det vurderes, at der ikke er behov for uddannelse, eller at behovet for eksempel kan imødekommes af eksisterende uddannelser.
  • Foreløbig godkendelse er en godkendelse, der forudsætter, at den nye uddannelse eller udbud kan opnå positiv akkreditering.
  • Godkendelse gives, når institutionen har en positiv institutionsakkreditering og dermed selv sikrer kvaliteten af nye uddannelser.

 

Du kan læse mere om RUVU og medlemmer her