Danske Erhvervsakademier træder ud af Study in Denmark

Betalingsmodel og den politiske situation gør, at Danske Erhvervsakademier trækker sig fra den danske markedsføring af uddannelser i udlandet.

Uddannelses- og forskningsministeriet driver en portal, der fungerer som fælles markedsføring af videregående uddannelser i udlandet, Study in Denmark. Her kan udenlandske studerende finde informationer om de enkelte uddannelser, muligheder for bolig, hvordan det er at bo i Danmark, ansøgningsprocedurer og meget mere. Repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne deltager i en følgegruppe, der er med til at beslutte retningen for portalen, men også for deltagelse i relevante uddannelsesmesser og lignende, fælles aktiviteter, der er knyttet til rekruttering af internationale studerende. Alle institutionerne betaler et årligt beløb for at være med.

For et år siden gik de videregående uddannelser sammen om en henvendelse til ministeriet om, at man ønskede at tage samarbejdet op til revision. Enkelte institutioner havde trukket sig og betalte ikke, fordi de ikke syntes, det gav den ønskede værdi.

Det har resulteret i et nyt kommissorium for arbejdsgruppen, en ny formålsbeskrivelse for portalen og en ny betalingsmodel. Ministeriet har bedt erhvervsakademierne om at tilslutte sig som samlet sektor og binde sig for 3 år.

Erhvervsakademierne ser en række fordele ved at samarbejde om portalen, fælles messedeltagelse og lignende. Blandt andet er det med til at profilere erhvervsakademierne på linje med de øvrige uddannelser, det er en officiel blåstempling og internationale ansøgere får en samlet oversigt over alle uddannelser.

Med den nye betalingsmodel kommer erhvervsakademierne imidlertid til at betale forholdsmæssigt meget i forhold til professionshøjskoler og universiteter. Ydermere er der politisk fokus på at begrænse optaget af internationale studerende med ret til SU på erhvervsakademiuddannelserne. Det er uafklaret, hvad der kommer til at ske, men der er ganske sikkert, at optaget bliver begrænset. Da erhvervsakademierne således ikke ved, hvor mange internationale uddannelser man overhovedet kan udbyde om 2-3 år, fandt et flertal i rektorkollegiet det bedst at afvente og se resultatet.

Rektorkollegiet vil gerne forhandle om en ny løsning

Rektorkollegiet ser som nævnt mange fordele ved en fælles portal og vil meget gerne medvirke til at finde en løsning, alle de videregående uddannelser kan leve med. Formand for rektorkollegiet Niels Egelund har derfor taget kontakt til ministeriet og beskrevet betænkelighederne ved at indgå en 3-årig aftale på de nuværende vilkår, men har også lagt op til dialog om en anden løsning.