Dania investerer i tekniske videregående uddannelser

danias-campus-i-hadsten

Der er ikke plads nok på Danias campus i Hadsten til de studerende. Derfor bygges der nyt for flere millioner. Foto: Dania

Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten

Efter endnu et år med succesfuldt optag på både fuldtids- og efteruddannelse på Erhvervsakademi Dania i Hadsten er pladsproblemerne nu blevet så store, at uddannelserne flytter. Efter længere tids søgen efter det rette sted har erhvervsakademiet valgt at bygge en helt ny fløj på omkring 1500 m2 til sit eksisterende campus i det sydlige Randers for et tocifret millionbeløb.

Siden sidste år er der kommet 58 procent flere studerende på Dania i Hadsten samtidig med, at campusset har fået nye efteruddannelser som fx energikonsulent, automation og drift.

”De tekniske videregående uddannelser i Hadsten kræver nogle ganske særlige rammer, og derfor kan vi ikke flytte et hvilken som helst sted hen. Vi har en stærk kobling af teori og praksis, og derfor skal der være plads til at de studerende kan arbejde professionelt med blandt andet robotter, energioptimering, bygningsteknik og stærkstrøm,” fortæller rektor Anders Graae Rasmussen.

anders-graae-portraet

“Hvis vi skal fastholde uddannelserne, er vi nødt til at udvikle dem, og det kan vi ikke i de rammer, vi har til rådighed nu,” forklarer rektor for Dania, Anders Graae Rasmussen.

Intelligent bygning
Da de studerende i høj grad arbejder med bygningers ventilation, vvs, el og energi, vil den nye bygning give mulighed for, at de studerende kan teste teorien af i praksis.

”Det er ikke nemt at fortælle, hvad der sker, når iltniveauet i et lokale falder på grund af en slukket ventilation, men med den nye bygning vil vi kunne lukke for dette, og de studerende vil på egen krop mærke, hvad det betyder. Det giver undervisningen en helt andet dimension,” forklarer Anders Graae Rasmussen, der glæder sig til første spadestik til byggeriet i marts 2017.

Med den nye bygning vil de studerende på de tekniske videreuddannelser også blive en del af et større studiemiljø med uddannelser som markedsføringsøkonom, serviceøkonom, produktionsteknolog, handelsøkonom, optometri og internationale uddannelser. Det betyder, at Randers’ eksisterende tekniske uddannelse til produktionsteknolog opgraderes med endnu bedre faciliteter og større fagligt fællesskab med de studerende fra Hadsten.

Den nye bygning forventes at stå færdig i foråret 2018, hvor 14 medarbejdere og 110 studerende fra Hadsten kan flytte ind, så der i alt kommer til at gå omkring 1000 studerende på Minervavej 63 i Randers.

Fakta om byggeriet

Hvem: Erhvervsakademi Dania
Hvor: Randers
Hvad: Undervisningsområde inklusiv et stort værksted med det nyeste indenfor robotteknologi, energioptimering, el og vvs.
Dertil et stort atrium, som også kommer til at indeholde ny kantine.
Hvornår: Første spadestik til marts 2017 og forventet ibrugtagning cirka et år efter.

Voxpop

Hvad mener du om flytningen?

jens-christian-loekke-automationsteknologJens Christian Løkke, 31 år, læser til automationsteknolog
”Jeg er positiv overfor flytningen. Det er super spændende og vi trænger til nye lokaler med mere plads, flere grupperum og nye maskiner, men jeg tror ikke, de bliver færdige med byggeriet, før vi er færdige på uddannelsen. Jeg er glad for, at vi kan komme med input via De Studerendes Råd, så det bliver så fedt som muligt for de kommende studerende. De får også et helt andet studiemiljø udenfor undervisningslokalerne med de andre på campus, da det her er et meget håndværkerpræget miljø og meget få kvinder. Det bliver sjovt for de andre at komme sammen med økonomerne og produktionsteknologerne.”

 

 

gunner-tillidsmand-i-hadstenGunner Ferdinand Møller, underviser på stedet i 20 år og tillidsmand
”Vi glæder os til at flytte. Vi får nye lokaler, mere plads, et nyt laboratorie med maskiner og parkeringspladser nok til vores gæster. Vi har mange virksomheder, som besøger os og underviser de studerende i deres nicher, og når de kommer efter kl. 8.15, er der stort set ingen parkeringspladser ledige til dem. Samtidig glæder vi til at bo sammen med produktionsteknologerne, som vi har et godt kollegialt samarbejde.”

 

 

tuperna-heinrich-el-installatoer-studerendeTuperna Heinrich, 28 år, læser til el-installatør
Jeg er flyttet til Hadsten fra Grønland for at gå på studiet, så i første omgang blev jeg overrasket over flytningen. Men det kommer til at påvirke os minimalt, da det sandsynligvis først er færdigt, når jeg er færdig, og derudover har vi bil. Der er kun 14 kilometer til Randers, så det er fint.”