Nye samarbejde mellem Aalborg Universitet og Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær videnDania indgang

En ny 3-årig aftale mellem Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet skal danne ramme for samarbejdet i forbindelse med praksisbaseret forskning. Samarbejdet vil primært være målrettet undervisere og forskere på de to institutioner.

”Samarbejdsaftalen giver vores erhvervsakademi mulighed for at indgå i et tæt samarbejde med et stærkt forskningsmiljø, som vi kan drage fordel af og bidrage til med vores erfaring inden for praksisbaseret viden,” siger rektor på Erhvervsakademi Dania, Anders Graae Rasmussen.

Også rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, ser en lang række fordele og muligheder i det nye samarbejde.

”Aftalen ligger fint i forlængelse af Aalborg Universitets succes med at samarbejde med erhvervsliv om innovation og konkrete problemstillinger. Samarbejdet mellem AAU og Erhvervsakademi Dania giver begge parter mulighed for at bruge hinandens kompetencer til gavn for samfundet” siger Per Michael Johansen.

Fællesprojekter vil skabe udvikling

Med det nye samarbejde vil der være mulighed for flere målrettede fællesprojekter med udgangspunkt i praksisbaseret forskning inden for de tekniske og merkantile fagområder, som udbydes på de to uddannelsesinstitutioner.

Erhvervsakademi Dania udbyder en række business, it- og teknologiske korte videregående uddannelser, enkelte bacheloruddannelser samt en række efter- og videreuddannelser på deltid, mens Aalborg Universitet udbyder forskningsbaserede mellemlange og lange videregående uddannelser samt kompetencegivende efter- og videreuddannelser.

Fremover vil samarbejdet resultere i forskningsprojekter til udvikling af professioner, hvor Erhvervsakademi Dania bidrager med empirisk data fra praksis, og Aalborg Universitet bidrager med forskningskompetencer. Ligeledes vil Erhvervsakademi Dania kunne indgå i projekter med afprøvning og udvikling af viden i tæt samarbejde med virksomheder og Aalborg Universitet.

Aftalen er gældende for en 3-årig periode fra april 2016 til april 2019