Strategitango for erhvervsakademierne

 

Onsdag og torsdag var der budt op til fest i erhvervsakademisektoren. 90 ledere og medarbejdere samledes for at lytte til oplæg og diskutere sektorens strategi.

auditoriet8

Jannick Schack fra Tænketanken DEA og arbejdsmarkedsforsker Morten Lassen tegnede de store linjer i den uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, og gav et bud på erhvervsakademiernes rolle, muligheder og udfordringer. Forpligtigelsen til at udføre egen forskning og udvikling er ny, og her skal erhvervsakademierne vise sig som gode dansepartnere, men finde ud af, hvem man kan danse med.

Formand for bestyrelsen Peter Zinck og formand for rektorkollegiet Niels Egelund præsentere strategien og spurgte blandt andet de fremmødte, om de overhovedet er parate til at danse med hinanden. Udmøntningen af en fælles strategi vil kræve kompromisser for alle, og det skal man være klar til. Derefter præsenterede Must-Win-Battle projektlederne deres Must-Win-Battle.

Torsdag startede med oplæg af Mette Fjord fra Dansk Erhverv og Rasmus Øyrabo fra LO. De mente, at erhvervsakademierne godt kunne tillade sig en mere offensiv kernefortælling og strategi og med mere fokus på kvalitet. De ønskede en tydeliggørelse af, hvad erhvervsakademierne mere præcist vil på efteruddannelsesområdet udover at udmønte aftalen om VEU. LO foreslog et underudvalg under Udviklingsrådet for Erhvervsakademisektoren, der kan gå mere i dybden med de enkelte uddannelser. Den efterfølgende debat drejede sig om, hvordan arbejdsmarkedets parter og erhvervsakademierne kan danse sammen, og om i hvilket omfang erhvervsakademierne har parternes støtte og opbakning.

Ministeren2

Arrangementets fælles del blev afsluttet af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der roste erhvervsakademierne for at arbejde konstruktivt sammen og medvirke til at løfte den store samfundsmæssiges opgave med at løfte uddannelsesniveauet i Danmark og dermed medvirke til at skabe vækst. Men ikke alt er rosenrødt, og ministeren påpegede også nogle af de områder, hvor også erhvervsakademierne kan gøre det bedre, for eksempel i forhold til frafald og studieintensitet.

Derefter arbejdede deltagerne intensivt i grupper om de enkelte Must-Win-Battles, diskuterede mulige indsatser og gav input til den videre udmøntning.

Strategien sætter retning for sektoren de kommende to år, og et vigtigt input fra alle oplægsholderne var, at sektoren skal blive bedre til at definere sit særkende og holde fast i det. Erhvervsakademiernes stærke praksisnærhed og tætte kontakt til erhvervslivet er unikt for sektoren og det fundament, sektoren i fællesskab skal bygge på.

 

Foto: Mette Kamper Ahlgreen