Danske Erhvervsakademier får roser af OECD

OECD fremhæver praktik og inddragelse af arbejdsmarkedets parter som styrker i en ny undersøgelse af blandt andet de danske erhvervsakademier.

Obligatorisk praktik med klare læringsmål, inddragelse af arbejdsmarkedets parter og bred adgang til uddannelse kombineret med støtte til de studerende i forhold til valg og gennemførelse af uddannelse. Det er nogle af de styrker, den internationale organisation for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD, fremhæver efter at have undersøgt den danske erhvervsakademi- og professionsbachelorsektor.

Det skriver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 4. september 2012.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over OECD’s konklusioner.

“OECD peger på en række klare styrker, som er helt grundlæggende for at have en stærk erhvervsrettet videregående uddannelsessektor. Det gælder især de obligatoriske praktikforløb og inddragelse af arbejdsmarkedets parter, som er med til at højne de studerendes arbejdsparathed,” siger Morten Østergaard.

Udfordringer
OECD peger også på en række udfordringer, hvor sektoren kan forbedres. I forhold til institutionsstrukturen anbefaler OECD, at der udvikles en alternativ strategi frem for, at professionsbacheloruddannelserne pr. 1. januar 2015 overdrages fra erhvervsakademierne til professionshøjskolerne. Det sker med henblik på at fastholde sektorens evne til at imødekomme arbejdsmarkedets behov.

Undersøgelsen af den danske sektor for erhvervsakademier og professionshøjskoler er blevet foretaget som led i OECD’s initiativ Skills beyond School, som sætter fokus på de erhvervsrettede, videregående uddannelser og de institutioner, der udbyder dem. OECD’s undersøgelse bygger blandt andet på en dansk landerapport og to besøg i Danmark.

Læs mere om OECD’s undersøgelse her.