Krav om nye bestyrelser på erhvervsakademierne

Arbejdsmarkedets parter opfordrer uddannelsesminister Morten Østergaard (R) til at ændre bestyrelsessammensætningen på landets erhvervsakademier.

Arbejdsmarkedets parter bør fremover få faste pladser i erhvervsakademiernes bestyrelser for at få en større indflydelse på uddannelsernes indhold. Det skriver Altinget i en artikel den 6. september 2012.

Erhvervsakademiernes fællesorganisation, Danske Erhvervsakademier, er enig.

“Der er en bred erkendelse af, at vi bliver nødt til at ændre de regler i forbindelse med den kommende lovrevision. Det ligger jo i akademiernes DNA, at der skal være et tæt sammenspil med erhvervslivet, og derfor er det helt naturligt, at de også bliver repræsenteret i bestyrelserne,” siger Christian Mathiasen, rektor på Erhvervsakademi Aarhus og medlem af Erhvervsakademiernes Rektorkollegium.

Dansk Erhvervs underdirektør siger til Altinget:

“Erhvervslivet er meget interesserede i erhvervsakademiernes uddannelser, for det er herfra, at en stor del af fremtidens arbejdskraft skal komme fra. Derfor er vi meget interesserede i, at bestyrelsernes sammensætning fremover kommer til at afspejle aftagerne, altså erhvervslivet,” siger Niels Milling, underdirektør i Dansk Erhverv og ansvarlig for organisationens uddannelsespolitik.