Foreningen Danske Erhvervsakademier blev etableret i november 2012 som erhvervsakademisektorens interesseorganisation. De ni erhvervsakademier blev dannet i 2009, hvor det politisk blev vedtaget, at erhvervsskolernes videregående uddannelser skulle udskilles i en ny erhvervsakademisektor. I foråret 2016 blev Aarhus Maskinmesterskole optaget som medlem af Danske Erhvervsakademier.

Erhvervsakademierne er statslige selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. De ni akademier udbyder en bred vifte af korte og mellemlange videregående uddannelser primært inden for merkantile og tekniske områder.